‘De coming-out van Duitse katholieken is stimulans voor anderen’

De coming-out van 125 Duitse pastores en kerkelijke werkers afgelopen maandag op de Duitse televisie heeft geleid tot een aantal reacties, ook van Duitse bisschoppen.

De 125 gelovigen willen dat homoseksuele relaties binnen de rooms-katholieke kerk worden erkend en dat ze om die reden niet langer ontslagen en gediscrimineerd worden. Onder anderen de bisschop van Essen heeft toegezegd om niemand te ontslaan die een relatie heeft met iemand van hetzelfde geslacht.

Het Vaticaan heeft niet gereageerd op de oproep. ‘Dat verbaast me ook helemaal niet’, zegt voorzitter Frans Bossink van het Werkverband van Katholieke Homopastores, ‘dit gebeurt in Duitsland en zeker de huidige paus denkt: laat in de verschillende landen de discussie maar plaatsvinden. Er is nu een wereldwijd overleg binnen de kerk gestart door de paus en dat begint op plaatselijk en regionaal niveau. In Duitsland is seksualiteit en relaties een heel belangrijk thema.’

Reacties uit Nederland zijn er niet en Bossink verwacht ook niet dat die er komen: ‘De bisschoppen zijn er sterren in om dit thema eerder dood te zwijgen dan er hun vingers aan te branden.’

Volgens Bossink maakt de documentaire de discussie heel concreet: ‘het gaat over echte mensen met gevoelens. Als je ziet hoe mensen leven en lijden aan discriminatie en uitsluiting en niet mogen zijn en niet mogen tonen wie ze zijn, en dat ze de moed hebben gevat om te zeggen: dit is zo mensonterend, we komen met elkaar hiertegen in opstand.’

Bossink betwijfelt of de rooms katholieke kerk op het punt van seksualiteit en relaties tot eenheid komt. Hij pleit ervoor dat er meer ruimte komt voor regionale verschillen binnen de kerk. ‘Je zou de eenheid kunnen relativeren door verscheidenheid wat meer toe te laten en daarbij te zeggen “ook al denken we verschillend over bepaalde dingen, we laten elkaar toch niet los” en dat je op die manier de eenheid ziet en viert.’

‘Als de kerk vrouwen blijft uitsluiten van het priesterambt en LHBT’ers een tweederangs plek blijft geven door hun relaties niet openlijk te willen zegenen en zo moeilijk blijft doen over seksualiteit en voorbehoedsmiddelen; die bemoeienis met hun intieme leven laten mensen vandaag de dag niet meer toe.’

Deze actie in Duitsland volgens Bossink zo bijzonder omdat er voor het eerst sprake is van een groep die naar buiten treedt. ‘Dat zou voor anderen wel eens een stimulans kunnen zijn om er over na te denken om dat hier ook te proberen’. Frans Bossink wil zich daar als voorzitter van het werkverband voor inzetten.

Het hele gesprek met Frans Bossink is te horen in de Roze Golf van 30 januari.

De illustratie is van priester-schilder Jan Haen, lid van het WKHP.Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: