‘Rol coördinator bij afwijzing LHBTI-asielzoeker onduidelijk’

De rol van de LHBTI-coördinator bij de beoordeling van asielaanvragen van LHBTI-asielzoekers is ‘onduidelijk en onzorgvuldig’. Dat stel LGBT Asylum Support na onderzoek. In geen van de gevallen blijkt uit de stukken dat de LHBTI-coördinator geraadpleegd is.

LGBT Asylum Support verzoekt daarom in een brief aan staatssecretaris Broekers-Knol herziening werkinstructie 2019/17 en onderzoek naar alle afwijzingen van LHBTI-asielzoekers.

Sinds eind 2109 moet op elke locatie van het COA een LHBTI-coördinator aanwezig zijn. De coördinator moet volgens de regels in elke zaak waarin een LHBTI-motief speelt geraadpleegd worden, voordat een besluit genomen wordt.

Door het niet vermelden van de rol van de coördinator kunnen rechters en externe partijen ‘dit belangrijk onderdeel van besluitvorming’ niet toetsen. ‘De IND zou gemotiveerd uitleg moeten geven waar een besluit op is gebaseerd. Met het nalaten daarvan is er sprake van een zorgvuldigheidsgebrek’, stelt Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support.

Ontoelaatbaar

‘Zonder raadpleging van lhbti-coördinatoren in het afwijzen van asielaanvragen, is het met de huidige werkinstructie op geen enkele wijze inzichtelijk hoe afwijzingen door de IND tot stand zijn gekomen. Dat is ontoelaatbaar.’

Volgens Kortekaas zegt de IND dat er altijd een collegiaal overleg gevoerd moet worden met een lLHBTI-coördinator. ‘De inhoudelijke argumenten van het overleg worden echter door de IND niet vastgelegd en niet zichtbaar meegewogen bij de uiteindelijke besluitvorming.’

‘Het gevolg hiervan is dat we nu besluiten zien waarbij het niet ondenkbaar is dat er geen LHBTI-coördinator geraadpleegd is. Besluiten die doorspekt zijn met niet onderbouwde aannames, stereotypering, bekeken vanuit een westerse vorm van coming out en nog steeds toetsing op begrippen die niet zijn toegestaan.’

In de brief aan de staatssecretaris verzoekt de stichting onderzoek naar alle eerdere afwijzingen, opschorting van alle lopende procedures als ook uitzettingen, totdat de werkinstructie op dit onderdeel is aangepast.

(Bron: LGBT Asylum Support)Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: