‘Kerken moeten vergeving vragen voor leed homoseksuelen’

Theoloog des vaderlands Samuel Lee roept kerken op vergeving te vragen voor het leed dat zij homoseksuelen hebben aangedaan. ‘Waar christenen mensen pijn doen, zie ik geen liefde van God’, schrijft hij op zijn website.

Het afgelopen jaar heeft Lee als Theoloog des Vaderslands veel gepraat met LHBTI’ers.

‘Ik bewonder hen, omdat ze toch van God blijven houden, ondanks het feit dat ze weten dat hun geaardheid door sommige gelovigen niet wordt geaccepteerd. Ik moet denken aan de tekst in de Romeinen 8:38: Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde … ‘

Samuel Lee benadrukt dat hij niet namens een kerk of organisatie spreekt, maar als Theoloog des Vaderlands zijn ‘solidariteit wil uiten met iedereen, ook met de LHBTI+ mensen.’

Hij schrijft over mensen die letterlijk de kerk werden uitgezet vanwege hun geaardheid en voor het oog van de hele kerkgemeenschap werden geëxcommuniceerd. Lee is verbijsterd over het verbaal en fysiek geweld tegen mensen die net als anderen zichzelf willen zijn.

‘Een kerkelijke boodschap die leidt tot depressie en suïcide, en kinderen en jongeren die worstelen met hun geaardheid doodsbang maakt, is ook gewelddadig.’

‘Als een dominee wil ik zonder aanziens des persoons mijn stem laten horen en naast alle mensen staan, in solidariteit en in liefde. Ieder vorm van geloofsbelijdenis die een ander systematisch pijn doet, die anderen, past niet in mijn theologie.’

‘Het is tijd dat de kerken schuld belijden over dit thema en om vergeving vragen.’

Samuel Lee neemt in de Nacht van de Theologie op 7 november afscheid als Theoloog des Vaderlands.

(Bron: Blog Samuel Lee, Trouw; foto: Blog Samlee)Categorieën:Nieuws

Tags: ,

%d bloggers liken dit: