Referendum over strafbaarstelling homofobie in Zwitserland

Zwitserse kiezers gaan zondag naar de stembus om hun mening kenbaar te maken over een wetsvoorstel dat homofobie strafbaar stelt. Tegenstanders van de wet hadden het referendum afgedwongen, maar lijken de uitdaging te verliezen.

Uit opiniepeilingen die vorige week werden gepubliceerd, blijkt dat een tweederde meerderheid van de respondenten voorstander is van de wetswijziging, die meer bescherming biedt tegen discriminatie op grond van seksuele geaardheid.

In het wetsvoorstel worden de bestaande antiracismegronden uitgebreid met homofobie. Het voorstel werd in 2018 door het parlement goedgekeurd.

Ondermijning

Een kleine ultraconservatieve religieuze groep, de Federale Democratische Unie, ondersteund door de rechtse Zwitserse Volkspartij, verzamelde voldoende handtekeningen om een referendum af te dwingen.

Tegenstanders beweren dat de wet het recht op vrije meningsuiting ondermijnt en dat de LHBTI-gemeenschap geen speciale rechtsbescherming nodig heeft. De huidige wetgeving is voldoende om beledigingen, laster en andere vormen van geweld of mishandeling te voorkomen, zeggen ze.

‘Politiek signaal’

Voorstanders – een duidelijke meerderheid in het parlement, de meeste politieke partijen en de regering – keurden de hervorming goed na een uitspraak van het Hooggerechtshof uit 2010, waarin werd vastgesteld dat homoseksuele en transgendergroepen onvoldoende wettelijke middelen hebben om discriminatie te bestrijden.

Ze wijzen er ook op dat andere landen in Europa homofobie in hun strafwetgeving hebben opgenomen en dat de juridische mazen in Zwitserland kritiek hebben gekregen van internationale rechtenorganisaties.

Minster Karin Keller-Sutter van Justitie heeft de hervorming beschreven als een ‘politiek signaal’ tegen haatzaaien en discriminatie. Ze verwierp beschuldigingen van censuur en verwierp de bezorgdheid over een stroom van juridische geschillen.

Ze verwees naar een landelijk referendum in 1994 toen ongeveer 55% van de kiezers de anti-racismewet onderschreef die discriminatie op basis van ras, etnische of religieuze achtergrond sanctioneerde: een hervorming die werd tegengewerkt door een kleine extreem-rechtse partij samen met een conservatieve groep die vocht voor kantonale autonomie.

De opkomst zal naar verwachting onder het gemiddelde liggen in de eerste reeks landelijke stemmen na de parlementsverkiezingen van oktober.

(Bron: Swiss info; afbeelding: poster tegenstanders)Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: