Oproep COC: veranker rechten van lhbti’ers in de Grondwet

Het COC wil dat artikel 1 van de grondwet wordt aangepast zodat ook discriminatie van lhbti’ers expliciet wordt verboden.

In een open brief in Trouw schrijft de belangenorganisatie dat een grondwettelijke garantie dat lhbti-rechten in stand blijven belangrijk is voor de toekomst. ‘Rechten van minderheden die nu vanzelfsprekend lijken, kunnen onder druk komen te staan.’

Artikel 1 van de Grondwet luidt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Belofte nakomen

Het COC doet een oproep aan de politiek om de belofte na te komen die met het tekenen van het Regenboogakkoord werd aangegaan. In dat akkoord uit 2017 beloofden VVD, PvdA, D66, SP, GroenLinks, 50Plus en Partij voor de Dieren onder meer om artikel 1 aan te passen.

Om de Grondwet te wijzigen moet er twee keer worden gestemd in de Tweede en de Eerste Kamer. Tussen de twee stemronden moeten er verkiezingen zijn geweest. En in de tweede ronde is een grote meerderheid van twee derde van de stemmen nodig in beide Kamers.

(Bron: NOS)



Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: