Transgender asielzoekster in opvang met voorwerp verkracht

Mark Harbers (Rijskoverheid)Een transgender asielzoekster is begin maart verkracht in een azc. Het COA weigert tot nu toe haar over te plaatsen naar een veilige locatie buiten de reguliere opvang.

Ze is wel overgeplaatst naar een ander azc in de buurt, maar daar is ze ook niet veilig, stelt LGBT Asylum Support, die de asielzoekster bijstaat.

Drie politieke partijen, SP, GroenLinks en PvdA steunen een verzoek van LGBT Asylum Support aan staatssecretaris Mark Harbers voor Veiligheid en Justitie om de transgender asielzoekster over te brengen naar een veilige locatie waar zij met professionele hulp kan werken aan haar lichamelijk en geestelijk herstel.

Bedreigd

Volgens LGBT Asylum Support werd de asielzoekster afgelopen drie maanden in de opvang waar zij verbleef meerdere keren schriftelijk bedreigd. Het COA ging niet in op haar verzoek om zo ver mogelijk verwijderd te worden van dit azc. Ook werd volgens de stichting niets gedaan tegen de dreigingen en haar aanhoudende gevoel van angst. Begin maart werd ze geblinddoekt door twee onbekende mannen die een mes bij zich hadden. Die verkrachtten haar vervolgens met een scherp voorwerp.

Geen tijd

De vrouw is vijf dagen na de gebeurtenissen overgeplaatst naar een nabijgelegen azc. Daar  werd ze binnen enkele dagen opnieuw geconfronteerd met onzedelijk gedrag. Toen de vrouw melding maakte bij het COA van grensoverschrijdend gedrag liet het personeel weten geen tijd voor haar te hebben.

‘Werkelijk ongekend’

Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support: ‘Dit is werkelijk ongekend. Deze afschuwelijke verkrachting is een zeer ernstig delict. We weten al heel lang hoe kwetsbaar transgenders in de opvang zijn. Alle signalen die afgegeven worden, moeten serieus genomen worden door instanties die verantwoordelijk zijn voor opvang. Dat is in deze zaak niet gebeurd. En vervolgens krijgt deze vrouw ook niet de kans om buiten de reguliere opvang tot rust te komen. Ik vind dat zeer ernstig. Haar wordt niet de kans gegeven om wat haar is aangedaan enigszins te overzien en tot besef te kunnen komen om aangifte te doen. Hierdoor lopen de plegers van deze laffe daad twee weken later nog steeds vrij rond. Het laatste nieuws is dat we weten dat staatssecretaris Mark Harbers hierover inmiddels contact heeft met COA.’

LGBTI-unit

LGBT Asylum Support heeft er bij de staatssecretaris nogmaals op aangedrongen om bij alle AZC’s een LHBTI-unit te creëren en niet bij slechts een enkele. Ook wil de stichting dat het bij transfers duidelijk wordt dat het om een LHBTI-asielzoeker gaat. Vervolgens is de keuze aan de LHBTI-asielzoeker zelf om wel of niet van de LHBTI-unit gebruik te maken.

De afgelopen jaren is bewezen dat door het respecteren en toestaan van groepsvorming bij LHBTI hun veiligheid wordt vergroot. Dat is niet alleen positief voor de LHBTI-asielzoekers zelf maar ook voor het COA-personeel omdat er over de volle breedte minder spanning in de opvang is.

 

(Bron: LGBT Asylum Support, foto: Rijksoverheid)Categorieën:Nieuws

%d bloggers liken dit: