Ombudsman: Rijkswaterstaat moet overleggen over HOP’s

HOP Vliegveld EnschedeRijkswaterstaat moet met de Stichting Platform Keelbos ‘goede en eenduidige (werk) afspraken maken’ over het beheer van homo-ontmoetingsplaatsen. Dat schrijft de Nationale Ombudsman.

Daarmee moet het voor de stichting minder vaak nodig zijn om procedures te starten tegen Rijkswaterstaat (RWS).

Stichting Platform Keelbos is een belangenorganisatie voor homo-ontmoetingsplaatsen (HOP’s) en bezoekers. De stichting heeft de afgelopen jaren een aantal klachten bij de Nationale ombudsman ingediend over verschillende overheidsinstanties, waaronder Rijkswaterstaat, en de wijze waarop wordt omgegaan met de belangen van bezoekers van zogenoemde homo-ontmoetingsplaatsen.

Slagvaardig

In mei 2017 opende de ombudsman een onderzoek naar aanleiding van twee klachten over Rijkswaterstaat. Het onderzoek richtte zich daarnaast op de vraag wat de stichting kan en mag verwachten van RWS als het gaat om inspraak en participatie voordat RWS acties zoals snoei- en onderhoudswerkzaamheden onderneemt.

Rijkswaterstaat stelt volgens de ombudsman terecht dat zij ‘op een slagvaardige manier de locaties moet kunnen beheren en onderhouden.’

Geen taak

Daarom is het niet mogelijk om de stichting voorgaand aan feitelijke handelingen, zoals snoei- of onderhoudswerkzaamheden, mogelijkheden voor inspraak en participatie te bieden. ‘Het creëren en in standhouden van HOP’s maakt geen deel uit van de publieke taak van RWS’, stelt de ombudsman.

‘Wel is het van belang dat RWS duidelijk is in wat de stichting van haar organisatie in redelijkheid kan en mag verwachten.’

Duidelijkheid

De twee gevallen waren volgens de Nationale Ombudsman de klachten wel gegrond. RWS had een brief van de stichting eerder kunnen doorsturen naar een ander betrokken bestuursorgaan. Daarnaast had RWS eerder duidelijkheid kunnen verstrekken over het feit dat zij in voornoemde situaties niet voorafgaand met de stichting in gesprek gaat.

Rijkswaterstaat gaf te kennen dat ze in gesprek wil met de stichting. De ombudsman hoopt dat dat gesprek duidelijkheid verschaft over het beheer van homo-ontmoetingsplaatsen.

 

(Bron: Nationale Ombudsman, foto: archief)Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: