Noodkreet uit Kabul: Taliban is opzoek naar transgenders

‘De Taliban doorzoekt huizen om mij te vinden en te doden. Help mij om uit Afghanistan te kunnen vluchten.’ De noodkreet bereikte LGBT Asylum Support.

De stichting vraagt bij de staatsecretaris voor Justitie en Veiligheid aandacht voor de positie va LHBTI+’ers in Afghanistan.

De noodkreet kwam van een transpersoon die alleen is achtergebleven nadat vrienden een visum konden krijgen voor Iran maar zij niet. Op straat is ze door Taliban militie aangesproken als ongelovige en bedreigd met geweren en messen en dat ze gestraft zal worden volgens de wet van de islam. ‘Dit is niet Europa! Jij bent Mushriq (afvallige)’, werd haar verteld. ‘Kom niet meer naar buiten, anders vinden we je en zullen we je straffen volgens de wet van de islam.’

‘We krijgen meerdere soortgelijke berichten binnen waarbij enkele inmiddels hebben kunnen vluchten naar Iran of Pakistan’, zegt Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support, ‘Maar dit is een regelrechte nachtmerrie voor LHBTI’ers die regelrecht in de val zitten en nog in Afghanistan verblijven.’

De stichting houdt contact met internationale hulpverleningsinstanties waarmee signalen gedeeld kunnen worden en oplossingen geboden kunnen worden zodra ze buiten Afghanistan zijn. ‘De groep van LHBTI-asielzoekers die in Nederland verblijven en waarmee we contact hebben, is geschokt. We kunnen enkel noodkreten als deze vanuit Afghanistan doorsturen naar de staatssecretaris en de Tweede kamer om aandacht te vragen voor de positie van kwetsbare, Afghaanse LHBTI’ers in doodsangst.’

In de brief aan de staatsecretaris wordt aangedrongen om ook te kijken naar LHBT+’ers als het gaat om asielaanvragen in Nederland van Afghanen.

(Bron: LGBT Asylum Support; afbeelding: Google Maps)Categorieën:Nieuws

%d bloggers liken dit: