Draagmoederschap en meeroudergezinnen wordt geregeld

De regeringspartijen hebben een akkoord bereikt voor het regelen van het draagmoederschap en het gezag voor gezinnen met meer dan twee ouders.

Volgens RTL Nieuws hebben de regeringspartijen daarover een akkoord bereikt.

De ministerraad praat vrijdag over het voorstel. Ingewijden spreken over een historische doorbraak.

Het kabinet wil dat voor de geboorte duidelijk is wie de ouders zijn. Nu kan pas na de geboorte via de rechter worden geregeld wie de ouders zijn.

Afspraken tussen draagmoeder en wensouder moeten voor de bevruchting worden vastgelegd en aan de rechter worden voorgelegd. 

Register

Elk draagmoederschap moet in een register worden vastgelegd, zodat kinderen altijd kunnen achterhalen waar ze vandaan komen. ‘Dat geeft het kind de beste kans op zekerheid over wie zijn of haar ouders zijn, schrijven ministers Van Engelshoven (Emancipatie) en Dekker (Rechtsbescherming) in de conceptbrief.

Samengestelde gezinnen

Kinderen kunnen straks maximaal vier ouders hebben. Niet-biologische ouders kunnen ‘deelgezag’ krijgen: ook zij kunnen dan mee met doktersbezoek als het kind ziek is, of beslissen over schoolkeuze.

Nu is er voor stiefouders, pleegouders of familieleden niets geregeld.

Het ‘commercieel draagmoederschap’ blijft verboden: wensouders mogen een draagmoeder alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten vergoeden.

Compromis

De regelingen voor deelgezag en draagmoederschap zijn een reactie van het kabinet op het advies van de staatscommissie herijking ouderschap. De coalitiepartijen verschillen over deze onderwerpen sterk van mening.

Na weken van onderhandelen besloot het CDA een compromisvoorstel te steunen. ‘En daarmee stond het 3-1 en gaven de ChristenUnie-bewindspersonen toe’, zegt een ingewijde volgens RTL Nieuws. Afgesproken is dat het de fractieleden van de ChristenUnie in de Tweede Kamer vrij staat tegen de voorstellen te stemmen.

(Bron: RTL Nieuws)Categorieën:Nieuws

Tags: , , , ,

%d bloggers liken dit: