Hart van Homo’s noemt rapport conversietherapie suggestief

De stichting Hart van Homo’s vindt dat de onderzoekers van het rapport ‘Voor de verandering’ over conversietherapie slecht werk hebben geleverd.

De definitie die ze in het rapport hanteren van ‘conversietherapie’ is volgens de stichting ‘zó breed dat er ook dingen onder vallen die daar helemaal niks mee te maken hebben.’

‘Alleen al de overtuiging dat het huwelijk door God bedoeld is als een relatie tussen een man en een vrouw, staat in het rapport in de verdachtenbank.’

Hart van Homo’s is een stichting die zich met name richt op homoseksuele jongeren uit reformatorische, evangelische en gereformeerde kerken of gemeenten om hen te helpen ‘om samen met God een plaats te geven aan hun homoseksualiteit.’

Het rapport is opgesteld in opdracht van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en deze week naar de Tweede Kamer gestuurd.

Homo-zijn

Hart van Homo’s wordt in het rapport genoemd onder het kopje ‘Verschijningsvormen en aanbieders’, maar de stichting stelt dat in een gesprek met de opstellers van het rapport ‘open en duidelijk’ is uitgelegd dat Hart van Homo’s het homo-zijn aanvaard.

‘Voor alle duidelijkheid: Hart van Homo’s gelooft niet in genezing van homoseksualiteit”, stelt de stichting in een verklaring op haar website.

Te ruim

Volgens Hart van Homo’s is de definitie van het begrip ‘conversietherapie’ die de onderzoekers hanteren, veel te ruim. Ook ‘praktijken die gericht zijn op onderdrukking of ontmoediging van (de praxis van) seksuele gevoelens’ vallen onder conversietherapie. En onder ontmoediging valt ook de overtuiging ‘dat het huwelijk voorbehouden is aan een man en een vrouw’, omdat de implicatie daarvan is: zelfacceptatie in een single leven. Hart van Homo’s wordt genoemd als een organisatie die deze boodschap uitdraagt.

‘Wie suggereert dat dit geloofsartikel over het huwelijk valt onder af te keuren onderdrukking of ontmoediging is in hoge mate ideologisch bezig in plaats van objectief.’

Nuance

Hart van Homo’s houdt homoseksuele jongeren voor dat single leven een optie is, maar legt die visie naar eigen zeggen niet op. ‘Het is daarom zeer onterecht dat de suggestie gewekt wordt dat een organisatie die jongeren de ruimte biedt om in alle veiligheid na te denken over hun homoseksualiteit, behoort tot de ‘praktijken die gericht zijn op onderdrukking of ontmoediging van (de praxis van) seksuele gevoelens’. Hier is elke nuance weg.’

(Bron: Roze Golf; foto: Hart van Homo’s)Categorieën:Nieuws

Tags: , ,

%d bloggers liken dit: