Nederland zakt weer plaats op Europese lijst LHBTI-rechten

Nederland is dit jaar opnieuw een plaats gezakt op de Rainbow Europe Index, een initiatief van mensenrechtenorganisatie ILGA. Nederland staat nu op de veertiende plaats in.

Voor de lijst is vooral gekeken naar de aanwezigheid van wet- en regelgeving op LHBTI-gebied.

Nederland is niet achteruitgaan, maar andere landen maken grotere stappen op gebied van wetgeving en daarom Nederland in deze lijst passeren.

Het laagst scoort Nederland op het gebied van beleid voor intersekse personen. Dat zijn mensen die geboren worden met een lichaam dat zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtseigenschappen heeft. Zo vinden in Nederland nog altijd niet-noodzakelijke operaties plaats bij intersekse kinderen. Daarbij wordt in sommige gevallen door ouders en zorgprofessionals bepaald wat het geslacht van het kind moet zijn. Dat gebeurt op een leeftijd dat het kind daar zelf niet over mee kan beslissen, wat op latere leeftijd tot psychische problemen leiden

Geweld

Ook op gebied van LHBTi-gerelateerd geweld doet Nederland het niet goed, stellen de onderzoekers. Zo is er wel een wet die belediging op gebied van seksuele geaardheid strafbaar stelt, maar bijvoorbeeld nog geen wet die expliciet belediging op gebied van seksuele identiteit of tegen intersekse personen verbiedt.

Ook halen de onderzoekers een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau aan waarin staat dat lesbische, homoseksuele en biseksuele Nederlanders zich nog steeds onveiliger voelen dan heteroseksuelen. Ook zijn LHBTI-Plussers vaker slachtoffer van geweld en respectloos gedrag.

Homogenezing

Daarnaast wordt het ontbreken van wetgeving tegen ‘homogenezing’ genoemd. De Raad van State oordeelde dit jaar negatief over een wetsvoorstel voor het verbieden daarvan. Een totaalverbod zou volgens de raad in strijd zijn met de grondrechten, zoals de vrijheid van godsdienst.

Voor een aantal punten waarop Nederland laag scoort is wel wetgeving in de maak, zoals de nieuwe transgenderwet.

Malta op eerste plek

Malta staat voor het zevende achtereenvolgende jaar op de eerste plaats. Dat land heeft de meeste wetten die LHBTI-rechten verankeren.

Veruit het laagst op de lijst staan Turkije en Azerbeidzjan. In deze landen zijn huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht nog altijd onmogelijk, is er geen of nauwelijks onderwijs over LHBTI-Plussers en zijn er niet of nauwelijks wetten die de rechten van LHBTI-plussers waarborgen.

(Bron: NOS;Categorieën:Nieuws

Tags: , ,

%d bloggers liken dit: