IND trekt beslissing in en voorkomt uitspraak Raad van State

De IND heeft de beslissing om de asielaanvraag van de uit Egypte gevluchte transgender asielzoekster Zeelanda af te wijzen, op het laatste moment ingetrokken. Daarmee is de zitting bij de Raad van State, die woensdag zou dienen, van de baan.

In aanloop naar deze zitting, verzocht de Raad van State de staatssecretaris uitleg te geven over de definities die de IND hanteert voor de begrippen ‘genderidentiteit’, ‘seksuele gerichtheid’, ‘seksuele geaardheid’, ‘transgender’, ‘transseksueel’, ‘binair’ en ‘non-binair’.

Ook wilde de Raad van State weten hoe het consistent hanteren van dezelfde definities in het horen, toetsen en afwijzen van LHBTI-Plus-asielzoekers door hoor- en beslismedewerkers en LHBTI-Plus+ coördinatoren, door de IND wordt geborgd.

Op basis van deze vragen kwam de IND voor het eerst via de landsadvocaat met een tot dusver onbekende, interne en daarmee geheime leidraad: ‘IND begrippen en bewoordingen bij LHBTIQI+ zaken’. Een lijst die ‘ergens’ in 2022 was samengesteld omdat volgens vage uitleg van de landsadvocaat ‘in de praktijk er signalen waren dat sommige medewerkers moeite hadden met bepaalde begrippen en bewoordingen’. 

Omdat deze definities dermate afwijken van de wijze waarop de IND de geloofwaardigheid van LHBTI-Plussers toetst maar vooral ook afwijst, stuurde LGBT Asylum Support naast brieven aan de Raad van State ook een brief aan de staatssecretaris met het verzoek om verantwoording. Deze brief omvat vragen over toepassing van deze interne lijst, die tot dusver met geen enkele verwijzing genoemd wordt in de openbare werkinstructie.

‘Het op zo’n laat moment intrekken van een negatieve beslissing door de IND is uiterst laf maar voor Zeelanda enkel winst. Want het is niet voor de eerste keer, dat na kritiek op de IND door LGBT Asylum Support beschikkingen worden ingetrokken’, zegt voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support. 

‘Overduidelijk laat de IND hierdoor merken dat zij geen verstrekkende uitspraak van de Raad van State wil hebben die invloed zal hebben op de wijze van toetsen in LHBTI-Plus-asielprocedures.’

(Bron: LGBT Asylum Support)Categorieën:Nieuws

Tags: , ,

%d bloggers liken dit: