IND hanteert sinds 2022 interne begrippenlijst LHBTI-Plus

De IND hanteert sinds 2022 een begrippenlijst voor LHBTI-Plus-zaken. De lijst werd opgesteld om dat IND-medewerkers moeite hadden met bepaalde begrippen.

Het bestaan van zo’n lijst werd duidelijk in de zaak van een uit Egypte gevluchte transvrouw Zeelanda. In haar derde procedure durfde zij voor het eerst als transvrouw naar buiten te komen, maar de IND geloofde haar niet omdat ze te weinig inzicht gaf in haar gevoelens en wees haar asielaanvraag af.

Op aandringen van LGBT Asylum Support ging haar asieladvocaat in hoger beroep bij de Raad van State. Want tijdens het gehoor van de IND werd duidelijk dat niet enkel het formulier van de IND voor de aanvraag van haar herhaalde asielaanvraag een fout bevatte, maar ook dat de IND met de toetsing van haar genderidentiteit als transvrouw termen niet eenduidig gebruikte.

De Raad van State verzocht de staatssecretaris om uitleg te geven over haar procedure waarna de IND met een tot dusver onbekende interne leidraad LHBTI-Plus naar buiten kwam. Volgens de landsadvocaat is deze begrippenlijst ergens in 2022 door de IND opgesteld omdat sommige medewerkers moeite hadden met bepaalde begrippen en bewoordingen.

Toetingskader

‘Hier zaten we al erg lang op te wachten, Veelvuldig stelden we vragen aan zowel staatssecretaris als ook vermeldt in vele rapporten voor rechtbank zittingen op welke wijze de IND begrippen in LHBTI-Plus-asielprocedures hanteert’, zegt Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support.

‘Zoals deze week nog ter zitting in Middelburg, waar de IND een homoseksuele Pakistaanse man afwees omdat hij ook te weinig inzicht zou geven in zijn gevoelens. Echter ter zitting hebben we aan de rechter uitgelegd dat hij in zijn gehoor zijn gevoelens voor mannen op gelijke wijze kon uiteggen als de omschrijving in de interne begrippenlijst van de IND. Namelijk: “Homoseksueel (gay) Mannen die zich aangetrokken voelen tot andere mannen.” Daarmee is het de vraag welk toetsingskader de IND gebruikt.’

Openheid

In een brief aan de staatssecretaris en de Tweede Kamer dring LGBT Asylunm Support aan op openheid in besluitvorming ‘waarbij raadpleging van LHBTI-Plus-coördinatoren verplicht is, maar vooral gezien deze interne begrippenlijst herziening van de werkinstructie noodzakelijk is. De begrippenlijst is sinds 2022 in gebruik maar LGBT Asylum Support vraag zich af op welke wijze alle eerdere zaken zijn beoordeeld, als er intern bij de IND al onduidelijkheid was in gebruik van begrippen.

#NietTransGenoeg

Kortekaas: ‘Deze aanstaande zitting bij de Raad van State is meer dan bijzonder. Want sinds 2017 voeren we met petities campagne met #NietGayGenoeg. En nu pas blijkt dat de IND moeite heeft met tal van begrippen terwijl zij deskundigen zijn die beslissen over iemands leven als LHBTI-Plus-asielzoeker. Behalve dat we op 12 april met zo’n 40 transasielzoekers naar de zitting van Zeelanda zullen gaan, komt daar binnenkort nóg een petitie bij. #NietTransGenoeg.’

(Bron: LGBT Asylum Support)Categorieën:Nieuws

Tags: , , , ,

%d bloggers liken dit: