IGLA: Veel meer geweld tegen LHBTI’ers in het afgelopen jaar

‘2022 was het meest gewelddadige jaar voor LHBTI’s sinds tien jaar’, concludeert ILGA-Europe in haar deze week verschenen rapport.

ILGA-Europe zet zich in voor de verdediging van LHBTI-Plus rechten en publiceert elk jaar een rapport dat inzicht geeft in de mensenrechtensituatie van LHBTI-Plussers.

De organisatie constateert dat 2022 het meest gewelddadige jaar was voor LHBTI-mensen in Europa in het afgelopen decennium,’ zowel door geplande, meedogenloze aanslagen als door zelfmoorden in de nasleep van toenemende en wijdverbreide haatzaaiende uitlatingen van politici, religieuze leiders, rechtse organisaties en media-experts.’

De antipathie voor LHBTI-Plus mensen is aangewakkerd en vervolgens uitgebuit voor politiek gewin, stekt IGLIA. “Als gevolg hiervan zijn aanvallen op LHBTI-mensen met een bewuste en opzettelijke wil om te doden en te verwonden toegenomen tot ongekende niveaus, waaronder twee terreuraanslagen buiten LHBTI-bars in Noorwegen en Slowakije, waarbij vier mensen om het leven kwamen en 22 gewond raakten, meldingen van meer moorden en veel zelfmoorden op LHBTI’s in heel Europa, en niet alleen in landen die als meer regressief worden beschouwd.’

Uitvoerend directeur van ILGA-Europe, Evelyne Paradis: ‘Bij ILGA-Europe zeggen we al jaren dat haatspraak in al zijn vormen zich vertaalt in daadwerkelijk fysiek geweld. Dit jaar hebben we gezien dat geweld steeds meer gepland en dodelijk wordt, waardoor LHBTI’s zich onveilig voelen in landen in heel Europa. We hebben bewijs gezien dat anti-LHBTI-haatuitingen niet alleen de woorden zijn van marginale leiders of zogenaamde autocraten, maar een reëel probleem met ernstige gevolgen voor mensen en gemeenschappen. Dit fenomeen doet zich niet alleen voor in landen waar haatzaaiende taal wijdverbreid is, maar ook in landen waar algemeen wordt aangenomen dat LHBTI-mensen geleidelijk worden geaccepteerd.’

‘In heel Europa hebben veel politici met afgrijzen gereageerd op de moorden op LHBTI’s dit jaar, en hoewel duidelijke uitingen van solidariteit altijd nodig zijn, wordt daarmee niet de kern van het probleem aangepakt, namelijk de proliferatie van het gebruik van haat tegen LHBTI’s voor politieke doeleinden. Onze leiders moeten manieren vinden om de opkomst van haatspraak proactief te bestrijden, in plaats van te moeten reageren op de gevolgen ervan.’

Het is niet allemaal slecht nieuws. Er is veel vooruitgang geboekt in verschillende landen, waarbij IGLIA constateert dat het activisten en hun gemeenschappen zijn die positieve sociale verandering stimuleren en erin slagen om juridische bescherming vooruit te helpen, ondanks georganiseerde tegenstand.

Het deze week verschenen rapport is de twaalfde in rij. ‘Deze opeenvolgende rapporten vertellen een verhaal van oorzaak en gevolg dat niet zal verdwijnen of verminderen totdat politici en beleidsmakers begrijpen dat ze het probleem voor moeten zijn. In het huidige klimaat moeten progressieve leiders doeltreffende manieren vinden om haatzaaiende taal in al zijn vormen aan te pakken, in plaats van zichzelf op de hielen te zitten en medeleven te betuigen met de families van de nodeloos vermoorde mensen, of degenen die zichzelf van het leven hebben beroofd, terwijl haatzaaierij wordt nog steeds gekoesterd en uitgebuit’, aldus Evelyne Paradis.

(Bron: IGLA-Europe; foto: bloemen in Oslo na de aanslag)Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: