Zes hongerstakingen van LHBTI-Plus-asielzoekers in één week

Bij LGBT Asylum Support zijn in één week tijd zes meldingen binnengekomen van LHBTI-Plus-asielzoekers die in hun opvang in hongerstaking zijn gegaan.

Eén van hen is ook gestopt met drinken; vier hebben inmiddels hun actie gestaakt.

De reden voor de acties zijn de verlenging van de beslistermijnen van de IND van zes naar 15 maanden. De uitzichtloosheid drijft de asielzoekers tot deze wanhoopsdaad.

De stichting maakt zich vooral zorgen over de oplossing die door het COA geboden is bij een dorst- en hongerstaking van een Georgische LHBTI-asielzoeker. Het COA ging niet in op zijn verzoeken, maar stelde een vrijwillige terugkeer naar land van herkomst voor. 

‘We zijn razend over de oplossing die het COA bood bij een dorst- en hongerstaking van bijna 80 uur waarbij deze man ook geen water dronk’, vertelt Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support.

‘We gaan erg voorzichtig om met hongerstakingen en brengen die over het algemeen bewust niet naar buiten. Niet alleen is ons team klein, we willen vooral geen precedentwerking zodat door andere LHBTI-Plus asielzoekers uitspraken door de IND afgedwongen kunnen worden. Maar met zes meldingen in één week – extreem veel – kunnen we niet anders dan dit ernstige signaal onder de aandacht brengen bij de staatssecretaris verantwoordelijk voor het beleid van de IND.’

(Bron: LGBT Asylum Support)Categorieën:Nieuws

Tags: , ,

%d bloggers liken dit: