Aandacht voor acceptatie LHBTI-Plussers op Leidse sportvelden

In het nog te sluiten sportakkoord tussen de gemeente Leiden en de plaatselijke sportclubs krijgt de acceptatie van LHBTI-Plussers een belangrijke plaats. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van GroenLinks en VVD.

De twee partijen wilden van het College van Burgemeester en Wethouders weten wat er gedaan gaat worden aan het schelden en pesten vanwege een andere seksuele geaardheid of genderidentiteit op en rond de sportvelden. Ook constateerden de gemeenteraadsfracties van GroenLinks en VVD dat de Leidse LHBTI-Plussers veel minder vaak lid van een sportclub dan het landelijk gemiddelde

Een eerdere poging om verenigingen mee te laten doen een proef de Alliantie Gelijkspelen , een landelijk samenwerkingsverband dat streeft naar volledige acceptatie van LHBTI-Plussers in de sport, mislukte. Daarom krijgen vertrouwenscontactpersonen van sportclubs informatie en een opleiding als het gaat om LHBTI-Plus-discriminatie, antwoordt het college.

Veertig vertrouwenscontactpersonen kregen al een opleiding en twaalf krijgen begin volgend jaar een cursus.

Sportclubs krijgen opnieuw de vraag mee te doen aan de alliantie en Leiden gaat inventariseren wat clubs nodig denken te hebben om aan de slag te kunnen gaan met het onderwerp.

‘Daarnaast zal in het nieuwe sportakkoord, dat in 2023 wordt vastgesteld, een veilig en sociaal sportklimaat een belangrijk thema vormen. Hierin worden de verschillende thema’s van het programma Leiden Inclusief meegenomen om samen met diverse partners in de stad een inclusief sportklimaat te creëren.’

(Bron: Leidsch Dagblad)Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: