‘IVF-behandeling voor alle gezinsvormen in basisverzekering’

Tien organisaties willen dat het IVF-draagmoederschap voor alle gezinsvormen in het basispakket komt. Daarvoor pleiten de organisaties in een brief aan de minister.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Kuipers van Volksgezondheid aangegeven dat hij het advies van het Zorginstituut Nederland overneemt om het basispakket uit te breiden met IVF-draagmoederschap.

In het advies is geen rekening gehouden met de verschillende gezinsvormen. De ondertekende partijen willen dat het recht tot vergoeding van de ivf-behandeling door de verzekeraar geldt voor alle gezinsvormen, waaronder bijvoorbeeld man-man koppels, (LHBTI-Plus) solo ouders en transpersonen.

Buiten de boot

Remco Yizhak Cooremans, voorzitter van de Nederlandse stichting voor regenbooggezinnen en LHBT-personen met een kinderwens, is een van de initiatiefnemers: ‘We zijn blij met het voornemen van de minister om IVF-draagmoederschap toe te voegen als verzekerde zorg voor een groep vrouwen nadat de wet “Kind, draagmoederschap en afstamming” wordt geïntroduceerd, maar betreuren het enorm dat LHBT-ouders lijken te worden uitgesloten.’

‘Let wel, hetzelfde gebeurde indertijd met kunstmatige inseminatie met donorzaad (KID): vrouwenstellen vielen ook bij die vruchtbaarheidsbehandeling buiten de verzekerde boot. Dat werd dan weliswaar uiteindelijk onder politieke druk gecorrigeerd, maar er was een omslachtige subsidieregeling voor nodig die een systeemfout corrigeert – een subsidieregeling die door artsen als administratief belastend wordt ervaren.’

‘Wrang, oneerlijk en archaïsch’

‘We pleiten ervoor om nu niet weer dezelfde fout te maken met het verzekerde pakket en, net als in de wet straks, geen enkel onderscheid te maken op basis van gender en seksuele identiteit. Het voelt wrang, oneerlijk en archaïsch als een deel van de mensen met een kinderwens niet kan rekenen op de verzekering bij IVF-draagmoederschap, terwijl een ander deel de zorg wel vergoed krijgt.’

De ondertekende partijen zijn: Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Patiëntenfederatie Nederland, COC Nederland, Transvisie, Meer dan Gewenst, Zwanger voor een Ander, Bi+ Nederland, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID), Transgender Netwerk Nederland en Women Inc.

(Bron en foto: Meer Dan Gewenst)Categorieën:Nieuws

Tags: ,

%d bloggers liken dit: