Meer Roze in Blauw leidt tot toename aangiftebereidheid

De benaderingswijze van de politie speelt een belangrijke rol bij de aangiftebereidheid van slachtoffers van anti-LHBTI-geweld. Dat is een van de conclusies van een onderzoek naar aangiftebereidheid van Joy Veenman.

Joy Veenman deed haar onderzoek voor haar master Opsporingscriminologie aan de Vrijde Universiteit Amsterdam. Ze onderzocht hoe het gesteld is met de aangiftebereidheid van anti-LHBTI-Plus-geweld, waarbij ze alleen gekeken heeft naar fysiek geweld.

Zij pleit voor vertrouwenspersonen bij de politie die weten wat er speelt binnen de LHBTI-gemeenschap en hoe ze LHBTI-Plussers moeten benaderen. De huidige opzet van Roze in Blauw volstaat niet. Het netwerk zou geprofessionaliseerd en uitgebreid moeten worden. ‘Ik denk dat dat een hele grote stap zou kunnen zijn om de aangiftebereidheid te vergroten’, zegt Joy Veenman in de Roze Golf van zondag 28 augustus.

Voorlichting

Verder pleit ze ervoor dat op scholen veel vaker aandacht besteedt wordt aan seksuele diversiteit. Daardoor zou de acceptatie van LHBTI-Plussers worden vergroot, waardoor er minder geweld is tegen deze groep. Daar komt bij dat personen die zich meer geaccepteerd voelen, vaker bereid zijn aangifte te doen.

Veenman vindt dat de LHBTI-Plus-gemeenschap zich bewust moet worden van het belang van het doen van aangifte. Ook al wordt er niet zichtbaar iets gedaan met de aangifte, dan toch telt dat geval van anti-LHBTI-geweld mee in de statistieken. Op basis van die cijfers wordt beleid gemaakt.

Aantallen

Uit bestaand onderzoek blijkt dat hooguit tien procent van de slachtoffers aangifte doet. Cijfers van de precieze omvang van anti-LHBTI-Plus-geweld zijn er niet, omdat de meeste gevallen van geweld niet wordt gemeld. Ook wordt bij aangifte niet altijd het geweld herkend als anti-LHBTI-geweld.

Schaamte

Mensen doen vaak geen aangifte van geweld omdat ze denken dat het toch niets oplost. Ook speelt schaamte een rol.

Uit het onderzoek van Veenman blijkt dat de aangiftebereidheid toeneemt als de mate van geweld ernstiger is. Ook de leeftijd van de slachtoffers speelt een rol: oudere slachtoffers doen eerder aangifte. Hoe er tegen de politie wordt aangekeken speelt ook een rol bij de aangiftebereidheid.

(Bron: Roze Golf; foto: Politie – Roze in Blauw)Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: