Ervaringen van LHBTI-Plus asielzoekers worden gebundeld

LHBTI-Plus -asielzoekers worden opgeroepen om hun verhaal op papier te zetten over de omstandigheden waarin ze zitten te wachten in een asielzoekerscentrum.

De oproep komt van LGBT Asylum Support. Aanleiding voor de oproep is de protestactie van de Russische asielzoekster Alena die samen met haar vriendin Celeste al elf maanden wacht op een eerste gesprek met de IND, terwijl zo’n gesprek wettelijk binnen zes maanden moet plaatsvinden.

Volgens Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support zijn Alena en Celeste niet de enige die lang zitten te wachten op zo’n zogenoemd eerste gehoor. Bovendien krijgt hij veel signalen over discriminatie in azc’s.

Reden voor LGBT Asylum Support om die verhalen te bundelen. De bedoeling is dat al die getuigenissen over wat mis gaat in de asielprocedure terechtkomt op het bureau van de minister-president, maar ook bij de verantwoordelijk staatssecretaris, de leden van de Tweede Kamer en naar de IND en het COA.

Voor Kortekaas is het belangrijk dat LHBTI-Plus-asielzoekers hun verhaal kwijt kunnen. ‘Het is de meest kwetsbare groep in de opvang. Sommige zijn mondig genoeg om er iets van te zeggen, anderen niet. In groepsverband kun je veel meer bereiken.’

‘Al deze mensen, dat geldt voor alle asielzoekers, hebben een trauma en deze groep wordt het teveel. We moeten iets ondernemen.’ Kortekaas denkt dat de bundeling van de verhalen een ‘juist signaal is dat afgegeven moet worden’.

De situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel leidt volgens Kortekaas tot wantoestanden: kwetsbare LHBTI-asielzoekers belanden voor de poort tussen andere, soms homofobe asielzoekers en ondanks noodsignalen, is het COA niet meer in staat om de LHBTI-Plussers een veilige plek te beiden. ‘Ik vind dat heel ernstig’, aldus Kortekaas in de Roze Golf van zondag 21 augustus.

Kortekaas pleit voor meer aanmeldcentra in Nederland en voor een apart azc voor LHBTI-Plus-asielzoekers. ’Dat lost heel veel problemen in de azc’s op.’

(Bron en foto: Roze Golf)Categorieën:Nieuws

Tags: , , , ,

%d bloggers liken dit: