LHBTI-Plus-rechtengroep in Oeganda moet de deuren sluiten

De LHBTI-Plus-rechtengroep Sexual Minorities Uganda (SMUG) moet op last van de overheid de deuren sluiten. Volgens de regering staat SMUG niet goed geregistreerd.

De groep zelf spreekt van een ‘duidelijke heksenjacht’ tegen LHBTi-Plussers in Oeganda.

Seksuele minderheden hebben te maken met wijdverbreide vervolging in Oeganda, waar anti-homo en transfobe opvattingen veel voorkomen.

‘Heksenjacht’

Homoseksuele relaties zijn illegaal in Oeganda, waar ze kunnen worden bestraft met levenslange gevangenisstraffen voor het plegen van ‘onnatuurlijke misdrijven’.

Uit officiële politiegegevens blijkt dat tussen 2017 en 2020 194 mensen werden aangeklaagd voor het misdrijf, waaronder 25 die later werden veroordeeld.

‘Dit is een duidelijke heksenjacht die geworteld is in systematische homofobie, aangewakkerd door anti-homo- en anti-genderbewegingen’, zegt directeur Frank Mugisha van SMUG, een homoseksuele Oegandese activist.

Hij beschuldigde de autoriteiten ervan leden van de LHBTI-Plus minderheid in Oeganda als tweederangsburgers te behandelen en hun bestaan ​​volledig uit te wissen.

Niet correct geregistreerd

Vrijdag maakten Oegandese functionarissen bekend dat ze de activiteiten van SMUG stopzetten omdat de in 2004 opgerichte campagnegroep haar naam niet correct had geregistreerd bij het Nationaal Bureau voor Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s).

Het is dezelfde reden die vorig jaar werd gegeven toen ook tientallen maatschappelijke groeperingen – waaronder pro-democratische organisaties – werden verboden door de Oegandese autoriteiten.

Deze keer zeggen functionarissen dat het probleem voortkomt uit de naam van SMUG zelf – Sexual Minorities Uganda.

In een verklaring erkent het NGO-bureau dat SMUG in 2012 heeft geprobeerd zich te laten registreren, maar dat de aanvraag was afgewezen omdat de naam ‘Sexual Minorities Uganda ‘ als ‘ongewenst’ werd beschouwd.

Kritiek

Sinds de oprichting, bijna twintig jaar geleden, heeft SMUG campagne gevoerd voor de rechten van LHBTI-Plussers in Oeganda door de toegang tot gezondheidsdiensten te bevorderen en ze te ondersteunen om openlijk te leven.

Meer recentelijk heeft SMUG vocaal kritiek geuit op anti-homotoespraken van Oegandese politici – ook in de aanloop naar de nationale verkiezingen in 2021.

‘De politici gebruiken de LHBTI-Plus-gemeenschap als zondebok om steun te krijgen en stemmen te winnen en het voedt homofobie’, vertelde Frank Mugisha aan de Thomson Reuters Foundation.

(Bron: BBC; afbeelding: Logo SMUG)Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: