SCP:  LHBT’ers voelen zich onveiliger dan heteroseksuelen

Lesbische, homoseksuele en biseksuele Nederlanders voelen zich nog steeds onveiliger dan heteroseksuelen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de leefsituatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen in Nederland. 

Uit het onderzoek blijkt dat LHB vaker slachtoffer zijn van (seksueel) geweld en respectloos gedrag dan heteroseksuelen.

In vergelijking met 2012 is de veiligheidssituatie van lesbische vrouwen en homoseksuele mannen wel verbeterd, maar dat geldt niet voor biseksuele personen. Met name biseksuele vrouwen zijn vaker het slachtoffer van seksueel geweld.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat LHB-personen over het algemeen dezelfde positie als heteroseksuelen innemen als het gaat over zaken als werk, wonen en vrijetijdsbesteding.

Een tweede andere positieve uitkomst van het onderzoek is dat lesbische vrouwen en homoseksuele mannen psychisch even gezond en gelukkig zijn als heteroseksuele personen. 

COC: Maatregelen

COC Nederland pleit als reactie op het onderzoek opnieuw voor maatregelen tegen anti-LHBTI geweld.

‘Dat onze gemeenschap vaak met geweld te maken krijgt, blijft diep triest’, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Ik vind het zorgelijk dat er geen verbetering optreedt. Juist daarom is het zo belangrijk dat minister Yeşilgöz maatregelen neemt om onze veiligheid te verbeteren.’

Discriminatierechercheurs

Het COC pleit onder meer voor het aanstellen van discriminatierechercheurs in alle politie-eenheden. Er zou meer geld moeten komen voor de Roze in Blauw-politieteams die LHBTI personen ondersteunen. Bij de aanpak van geweld moet er meer aandacht komen voor intersectionele discriminatie, bijvoorbeeld tegen transpersonen van kleur en lesbische vrouwen met een migratieachtergrond.

Het COC roept scholen en docentenacademies op om meer en betere aandacht te besteden aan acceptatie, want preventie van geweld begint op school.

Transitieverlof

Transgender Netwerk Nederland en het COC pleiten voor maatregelen om de arbeidsmarktpositie van transpersonen te verbeteren. Zo willen de organisaties dat er een wettelijk transitieverlof komt, één van de maatregelen uit het Regenboogakkoord dat in 2021 door tien partijen werd getekend.

Voorzetting

Het SCP heeft aangekondigd binnenkort te stoppen met de periodieke onderzoeken naar LHBTI-emancipatie in Nederland. Het COC vindt de onderzoeken essentieel en roept het ministerie van OCW op om te zorgen voor voortzetting van het SCP onderzoek.

(Bron: SCP, COC; afbeelding: SCP)Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: