LGBT Asylum Support zoekt donateurs voor boek

Eind juli 2022 verschijnt het boek ‘#NietGayGenoeg – De naakte waarheid / The naked truth’ met fotografie van Mona van den Berg.

In het boek staan portretten van 28 onterecht afgewezen LHBTI-asielzoekers waarvan sommigen na jarenlange procedures toch door de IND geloofd werden.

Zij vertellen hun verhaal waarom zij door de IND zijn afgewezen als #NietGayGenoeg.

LGBT Asylum Support, die volledig van giften afhankelijk is, is met een crowdfunding gestart waarvoor 100 donateurs gezocht worden die 85 euro willen bijdragen aan het boek.

Behalve een boek zal er tijdens de Pride Amsterdam ook een expositie zijn en varen de onterecht afgewezen LHBTI-asielzoekers en -statushouders mee op de boot van UNHCR Nederland en LGBT Asylum Support.

LGBT Asylum Support voert sinds 2017 met de petitie #NietGayGenoeg campagne om de manier te veranderen waarop LHBTI-asielzoekers in Nederland door de IND worden getoetst. Op initiatief van LGBT Asylum Support is het, na een motie in de Tweede Kamer, sinds 2018 verboden om nog langer te toetsen op basis van westerse begrippen als ‘zelfacceptatie’ en ‘bewustwordingsproces’.

Onder druk van de Tweede Kamer paste de IND weliswaar de werkinstructie aan, maar weigerde dit een ‘verandering’ te noemen. Verandering van beleid zou immers impliceren dat onjuist afgewezen LHBTI-asielzoekers opnieuw asiel zouden kunnen aanvragen, iets wat de IND juist wil voorkomen.

Vrijwel wekelijks staat LGBT Asylum Support afgewezen LHBTI-asielzoekers in de rechtbank bij met kritische rapporten. In de praktijk blijkt namelijk dat de IND nog steeds op deze termen toetst, zoals bleek bij een zitting eind april 2022. Maar liefst 13 maal werd getoetst én afgewezen op het begrip ‘zelfacceptatie’ terwijl dit sinds 2018 geschrapt is.

Ook verwacht de IND dat elke LHBTI-asielzoeker – zelfs bij minderjarigen – inzicht kan geven in zijn of haar belevingswereld. Daarbij wordt nauwelijks rekening gehouden met het feit of iemand wel een psychologisch onderbouwd verhaal kan vertellen, gebaseerd op diep onderliggende gevoelens en emoties. Dat maakt de meeste LHBTI-asielzoekers kansloos omdat ze juist uit landen komen waar ze deze gevoelens hun hele leven lang hebben moeten onderdrukken.

Een voorbeeld is de Tunesische Ahmed die na 7 jaar eindelijk zijn homoseksualiteit kon bewijzen nadat LGBT Asylum Support een rapport schreef van ruim 200 pagina’s over zijn 6 jaar durende relatie met zijn partner. Zeven jaar in onzekerheid terwijl hij vanaf het begin aangaf homoseksueel te zijn en om die reden bescherming vroeg in Nederland.

Of de Russische Alla, die bang voor autoriteiten in Nederland, in haar eerste procedure volgens de IND te weinig inzicht gaf over haar gevoelens van 40 jaar geleden, daardoor werd afgewezen en uitgezet dreigde te worden naar homofoob Rusland. Haar telefoontje met een noodkreet vanuit detentie vlak voor uitzetting naar LGBT Asylum Support bleek haar redding. Met een kritisch rapport kon ze opnieuw in procedure. En alhoewel de IND alsnog twijfelde, ondanks publiek optreden tijdens IDAHOT, een interview voor Winq en zoveel meer, ontving ze na 1½ jaar, met hulp van LGBT Asylum Support, alsnog haar verblijfsstatus.

Dit jaar alleen al heeft LGBT Asylum Support meer dan twintig onderbouwde rapporten samengesteld die steevast in de rechtbank discussie zijn tussen rechters en de IND. Echter in bijna alle zaken waar LGBT Asylum Support een LHBTI-asielzoeker met kritische rapporten bijstaat, lijkt het alsof wat verklaard wordt, voor de IND nooit genoeg is. Zoals recent een rapport met maar liefst ruim 400 voorbeelden waarin de persoon wel degelijk inzicht geeft, maar voor de IND dit alsnog niet voldoende was.

Tot op heden worden daardoor veel LHBTI asielzoekers onjuist afgewezen in Nederland en vervolgens onterecht uitgezet. LGBT Asylum Support heeft uit verschillende onderzoeken kunnen vaststellen dat de staatssecretaris en de IND zich niet houden aan afspraken met de Tweede Kamer. Vele brandbrieven aan de staatssecretaris en Tweede Kamer hadden geen effect op het beleid van de IND.

Het boek ‘#NietGayGenoeg – De naakte waarheid / The naked truth’ is een aanklacht tegen de IND, tegen de wijze waarop in Nederland door de overheid LHBTI-asielzoekers al jaren onterecht worden afgewezen en in eindeloze procedures belanden. Fotografe Mona van den Berg stelde eerder het boek ‘Wachten’ samen. Ook met dit boek geeft zij deze LHBTI-asielzoekers een gezicht die uitgestoten werden door familie, vrienden en samenleving om wie ze zijn, van wie ze houden en met wie ze gelukkig zijn.

LGBT Asylum Support werkt als kritische NGO zonder subsidies en wil daarmee onafhankelijk zijn van de overheid. Vrijwillige dienstverlening voor LHBTI-asielzoekers is kosteloos. Om het boek en de expositie mogelijk te maken, zoekt de stichting honderd donateurs die elk 85 euro willen bijdragen. Deze donateurs ontvang vervolgens een exemplaar van het boek. Wie 100 euro overmaakt, krijgt een door de fotograaf gesigneerd exemplaar.

Link naar petitie:

https://nietgaygenoeg3.petities.nl

Link naar de crowdfunding actie:

https://gofund.me/7b38df1f

Een gesprek met Sandro Kortekaas is te horen in de Roze Golf van zondag 26 juni.

(Foto: Mona van den Berg aan het werk voor het boek)Categorieën:En verder

Tags: ,

%d bloggers liken dit: