Veel reformatorische scholen wijzen homorelaties nog altijd af

Nog altijd wijzen veel reformatorische basisscholen homoseksuele relaties af. Dat meldt het programma Pointer (KRO-NCRV).

In de meest recente online schoolgidsen en identiteitsprofielen keuren 36 van de 161 scholen seksuele relaties tussen twee mensen van hetzelfde geslacht af. Dat zijn er meer dan twee jaar geleden. Toen waren dat er 29 van de 163, stelt Pointer.

Het merendeel van de scholen schrijft: ‘Seksualiteit heeft in de Bijbel te maken met het vormen van een onverbrekelijke verbintenis in een huwelijk tussen één man en één vrouw, en krijgt in het licht hiervan een plaats.’

Ophef

De zogenoemde ‘antihomoverklaring’ van reformatorische basisscholen die ouders moeten ondertekenen veroorzaakte twee jaar geleden veel ophef in het parlement en de media. Slob, destijds minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs, kwam onder vuur te liggen omdat hij in de Tweede Kamer uitlegde dat scholen volgens de geldende wetten de vrijheid hebben om in identiteitsverklaringen homoseksualiteit af te wijzen. Onder druk van de Tweede Kamer kondigde hij een dag later alsnog aan onderzoek te gaan doen naar de scholen en eventueel boetes op te leggen als ze zich niet aan de wet houden.

Expliciet afwijzen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zegt tegen Pointer dat in het onderzoek van de identiteitsverklaringen in 2020 en 2021 geen inhoud is gevonden die in strijd is met de wet. ‘Expliciet homoseksualiteit afwijzen mag niet’, zegt een woordvoerder van het ministerie tegen Pointer.

‘Er zijn passages in identiteitsverklaringen die an sich niet (evident) in strijd met wet- en regelgeving zijn, maar die wel duiden op risico’s. Bijvoorbeeld de passage die is genoemd.’

‘De zorgen hierover zijn afgelopen jaren niet afgenomen. Juist daarom moeten we extra stappen zetten. Sneller signaleren, scherper controleren en steviger sanctioneren. Dit werken we nu verder uit met de inspectie, zodat elke school veilig is voor alle leerlingen, ongeacht op wie ze verliefd worden’, aldus de woordvoerder van OCW.

Geestelijke strijd

Pointer deed onderzoek naar de stichting Bijbels Beraad Man / Vrouw (M/V), waarbij de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) is aangesloten. Die organisatie komt samen met orthodox katholieken, gereformeerden en evangelicalen op tegen seksuele diversiteit en de ‘homolobby’.

‘Er is een belangrijke geestelijke strijd te voeren, tegen de genderideologie als opdringerige en agressieve uiting van onbijbels denken,’ aldus Bijbels Beraad M/V. De conservatief-christelijke organisatie geeft gastcolleges en workshops op bij VGS aangesloten scholen om leerlingen bij te brengen ‘een man of vrouw te worden naar Gods hart’.

‘Zo’n leven is het enige echte antwoord op de genderideologie van de wereld’, aldus de organisatie.

Meer over dit onderwerp is vrijdagavond te zien in Pointer, NPO2 om 21:08 uur.Categorieën:Nieuws

%d bloggers liken dit: