‘Kinderen met ouders van gelijk geslacht doen het heel goed’

Het gedrag van kinderen met twee vaders of twee moeders is niet anders dan het gedrag van kinderen met hetero-ouders. Dat blijkt uit onderzoek van socioloog Deni Mazrekaj, verbonden aan de Universiteit Utrecht.

‘We keken naar emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactiviteit, antisociaal gedrag, en problemen met leeftijdsgenoten’, aldus Mazrekaj. ‘Op geen van deze gebieden was er een significant verschil tussen de kinderen met ouders van gelijk geslacht en kinderen met ouders van verschillend geslacht.’

De bevindingen van het onderzoek zijn volgens hem belangrijk omdat het bijvoorbeeld in negen van de 27 EU-landen voor ouders van gelijk geslacht verboden is om kinderen te adopteren. Een argument dat in die landen zoals Polen en Hongarije vaak gebruikt wordt, is dat kinderen negatieve effecten zullen ondervinden wanneer de ouders van gelijk geslacht zijn.

Niet weg te denken familievorm

Het onderzoek van Mazrekaj haalt dat argument volledig onderuit. ‘Kinderen met ouders van gelijk geslacht doen het hartstikke goed. Het is dan ook belangrijk om de drempels weg te werken voor ouders van gelijk geslacht die willen adopteren’, zegt hij.

Helemaal omdat het hebben van twee vaders of twee moeders niet meer weg te denken is als familievorm. Mazrekaj: ‘De uitkomsten van het onderzoek zijn niet echt verrassend voor Nederland. Maar in veel andere landen is het niet vanzelfsprekend dat er veel tolerantie is op dit gebied. Het is dus heel interessant en relevant om te onderzoeken, zodat landen waar er weinig tolerantie is voor deze familievorm, hier wat aan hebben.’

Vervolgonderzoek

Voor zijn onderzoek heeft de Utrechtse socioloog met collega-onderzoekers anderhalf jaar aan dit vraagstuk gewerkt. Ze verzamelden data van ouders met kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar. ‘Het is nooit makkelijk om mensen te vinden. Maar in dit geval hebben we willekeurig mensen gecontacteerd en hadden we een redelijk hoge respons. Mensen vinden deze topic belangrijk, denk ik.’

De onderzoekers zijn inmiddels begonnen aan een vervolg. Er zijn meerdere onderzoeken opgestart die onder meer kijken naar hoe kinderen van verschillende soorten ouders het doen op de arbeidsmarkt en hoe het staat met hun mentale gezondheid. Ook die bevindingen worden met elkaar vergeleken.

(Bron: RTV Utrecht)Categorieën:Nieuws

Tags: ,

%d bloggers liken dit: