Deze week opvang in Nederland voor LHBTI-Plus vluchtelingen

In de loop van deze week moet de eerste opvang voor LHBTI-Plus vluchtelingen uit Oekraïne de deuren openen in Amsterdam. De organisatie daarvoor wordt opgezet in een samenwerking tussen lokale activisten, de overheid en de Europese LHBTI-organisatie Forbidden Colours.

LHBTI-Plus vluchtelingen zijn extra kwetsbaar in een reguliere noodopvang. Daarom is er een apart opvangsysteem opgezet met onder meer een website met alle informatie voor de doelgroep. In de aangrenzende landen is samen met lokale organisaties noodopvang georganiseerd bij privé-personen en wordt de eerste registratie gedaan. Van daaruit kan men door naar opvang in Nederland. Om acties en opvang mogelijk te maken wordt opgeroepen om te doneren.

Forbidden Colours werkt in Nederland samen met LHBTI-activist Hans Verhoeven, die in 2015 en 2016 deel nam aan Kyiv Pride. Verhoeven:  ‘De ervaring leert dat LHBTI-personen in algemene opvangsituaties het vaak zwaar te verduren hebben. Ze krijgen er te maken met geweld en verdrukking vanwege hun seksualiteit of genderidentiteit. Dat willen we voorkomen en daarom zetten we aparte shelters voor LHBTI-personen op. De eerste moet, in een samenwerking met de gemeente en lokale hulp- en LHBTI organisaties, deze week geopend worden in Amsterdam want de tijdelijke opvang in de grensregio loopt vol.’

Lokale samenwerking

Forbidden Colours werkt op dit moment samen met lokale LHBTI-organisaties in Roemenië, Polen en Hongarije. Zij krijgen financiële steun, worden met raad en daad bijgestaan en in contact gebracht met internationale hulporganisaties die hen helpen met hulpgoederen. Hans Verhoeven: ‘Bij een aantal grensposten worden LHBTI personen verwelkomt door lokale organisaties voor de eerste opvang en registratie. Daar wordt ook met de vluchteling besproken wat de opvangbehoefte is. Sommigen hebben familie of vrienden waar ze terecht kunnen, anderen willen “in de buurt blijven” om snel terug te kunnen, maar voor de meeste personen moet semi-permanente opvang worden gevonden elders in Europa.’

Aandacht voor medische situatie

Een nu al veel gehoord probleem is medicatie voor mensen met hiv en transgender personen. “Vaak hebben vluchtelingen hun medicijnen niet mee kunnen nemen of zijn door hun voorraad heen. In samenwerking met hiv organisaties in Nederland gaan we in deze behoefte voorzien, in de grensregio maar ook hier in de opvang zolang daar niets structureels voor is geregeld’, aldus Verhoeven.

Oproep tot donaties

Forbidden Colours is vorige week gestart met een geldinzamelingsactie waarmee de organisaties aan de grens worden ondersteund. ‘We doen een beroep op de LHBTI community en onze bondgenoten om gul te geven en zo ons werk mogelijk te maken.’

Wie Forbidden Colours wil ondersteunen kan een bedrag overmaken op

IBAN BE51 7310 5059 4264 BIC KREDBEBB ten name van Forbidden Colours.

(Bron: Forbidden Colours, hans Verhoeven; foto: Forbidden Colours)Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: