Bezwaar tegen afsluiten voetpad parkeerplaats Witte Molen

Als het aan Rijkswaterstaat ligt wordt het voetpad van parkeerplaats Witte Molen langs de A 28 bij Groningen naar het achtergelegen fietspad langs het Noord-Willemskanaal afgesloten.

Dat voetpad wordt net name gebuikt om vanaf de parkeerplaats naar de homo-ontmoetingsplaats te lopen.

Het voetpad is in beheer van het Waterschap Hunze en Aa’s en Rijkswaterstaat heeft het waterschap gevraagd het voetpad op te heffen. Stichting Platform Keelbos, een stichting die zich inzet voor de belangen van bezoekers van dergelijke plekken, heeft maandag bij het waterschap bezwaar ingediend tegen een mogelijke afsluiting.

Niet strafbaar

Keelbos noemt de afsluiting ‘discriminerend’ en ‘onnodig’.

In de brief aan het waterschap benadrukt Keelbos dat het bezoeken van een mannenontmoetingsplaats niet strafbaar is. ‘Ook het hebben van seks in de buitenlucht, ongeacht de seksuele gerichtheid, is niet strafbaar. Wel kan schennis der eerbaarheid (art. 239 SR) strafbaar zijn, maar door het zich terugtrekken op een beschutte plaats, neemt de strafbaarheid hiervan af.’

Gesloten systeem’

Rijkswaterstaat stelt zich op het standpunt dat een parkeerplaats ‘een gesloten systeem met de autosnelweg’ en daarom niet aangesloten is op het onderliggende wegennet.

‘In de huidige situatie komen er af en toe fietsers op de verzorgingsplaats. De verzorgingsplaats is hier niet op ingericht en voor bedoeld. De overige weggebruikers zijn niet ingesteld op fietsers op de verzorgingsplaats wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Het voetpad wordt gebruikt als ontmoetingsplaats tussen personen wat resulteert in ongewenst gedrag dat wij tot het minimum willen beperken op een verzorgingsplaats langs de rijksweg A28. Eerder hebben wij hetzelfde gedaan op de verzorgingsplaats Glimmermade aan de overzijde van de A28.’

(Bron: Haren – De Krant; foto: Google Streetview)



Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: