Onderzoek: beleid in Polen verwoest levens van LHBTI+’ers

Bijna de helft van de LHBTI+’ers in Polen heeft last van depressieve gevoelens . Dat blijkt uit het “Rapport over de sociale situatie van LGBTI+mensen in Polen in 2019-2020”.

Het rapport is opgesteld op basis van een enquête onder bijna 23.000 mensen en werd uitgevoerd door wetenschappers van het Centrum voor Onderzoek naar Vooroordelen aan de Universiteit van Warschau, in opdracht van de Campagne tegen Homofobie en de Lambda Warschau Vereniging, 

“De afgelopen jaren is de trend van toenemende acceptatie en verbetering van de situatie van LHBTI+’ers ingestort”, concluderen de wetenschappers.

Haat

“We ervaren vaker depressie, geweld en uitsluiting, wat het functioneren op school, op het werk of in het gezin aanzienlijk belemmert. De conclusies van onze studie completeren het beeld van de catastrofale regressie die plaatsvond in de Poolse samenleving onder invloed van de door de overheid geleide campagne van haat tegen LHBTI+-mensen ”, zegt Mirosława Makuchowska, adjunct-directeur van de Campagne tegen Homofobie.

Makuchowska wijst erop dat “binnen een paar jaar een zeer duidelijke ommekeer is opgetreden van de voorheen gunstige trends, veroorzaakt door de aanhoudende agressieve homo- en transfobe propaganda. De waargenomen veranderingen zijn het verwoestende effect van de campagne die in recente verkiezingscampagnes is opgelegd door rechtse politici, radicale fundamentalistische organisaties en geestelijken.” 

Negatief

“De huidige rampzalige sfeer valt vooral het jongste deel van de LHBT+-gemeenschap zwaar, die over het algemeen niet kan rekenen op acceptatie van identiteit of geaardheid – noch in het gezin, op de universiteit, noch op de werkvloer.”

“Uit het onderzoek blijkt dat de negatieve houding ten opzichte van LHBTI+’ers de afgelopen jaren in Polen is toegenomen. De media staan ​​bol van stereotypen en homofobie, en het belangrijkste is dat verschillende mensen met gezag, zoals kerkleden en politici, vaak openlijk haat verspreiden. De resultaten van ons onderzoek tonen aan dat deze openlijke haat, vaak gemanifesteerd door agressie, een enorme impact heeft op bijna alle levensgebieden van homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders, aseksuelen en queers “- zegt Mikołaj Winiewski van het Centrum voor Onderzoek naar Vooroordelen aan de Universiteit van Warschau.

Cijfers

Het aantal LHBTI+’ers dat symptomen van depressie opmerkt en meldt, is met meer dan de helft toegenomen. Momenteel treft het probleem bijna elke tweede persoon (44%), terwijl dat in 2017 28% was. Meer dan de helft (55%) van de respondenten gaf toe wel eens zelfmoordgedachten te hebben (een stijging ten opzichte van 45% in 2017). Het is het duidelijkst te zien bij mensen die in de zogenoemde LHBT-vrije zones wonen.

Uit huis gezet

Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer mensen ‘in de kast’ blijven. Ze ervaren steeds minder steun van hun familie en besluiten daarom steeds vaker om hun genderoriëntatie/identiteit niet bekend te maken.(een stijging van 33% in 2017 naar 37% in 2020). 

55 procent van de moeders en 40 procent van de vaders weten van de niet-heteronormativiteit van hun kinderen. Een op de tien LHBTI+ ers werd uit het ouderlijkhuis gezet; 20 % heeft het ouderlijk huis verlaten. Meer dan 140.000 respondenten zegt van plan te zijn om Polen te verlaten.

Geen aangifte

Slechts 2,5 procent van de respondenten heeft aangifte gedaan van misdaden waar ze het slachtoffer van waren. Het zeer lage niveau van aangiften bij de politie is het gevolg van het gebrek aan vertrouwen in de effectiviteit ervan (51%) en het gebrek aan vertrouwen dat de politie de zaak serieus zal behandelen (35%).

Homogenezing

Ui t het onderzoek blijkt verder dat de Poolse samenleving ervan overtuigd is dat het mogelijk is om van de niet-heteronormativiteit te ‘genezen’ . Respondenten gaven aan druk te hebben ervaren om hun seksuele geaardheid of genderidentiteit te veranderen. Dergelijke aanbevelingen werden onder meer gegeven door psychologen, psychiaters, therapeuten, school- en universiteitspersoneel en geestelijken. Elke vijfde homo of lesbienne is ondubbelzinnige suggesties gedaan om te proberen hun seksuele geaardheid of identiteit te veranderen.

Het hele onderzoek is hier te lezen.

(Bron: Buznis Newseria, Glamour; foto: Bezoek Krakau – Gay pride)Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: