Meer dan Gewenst: moderniseer nou eens het familierecht

Stichting Meer Dan Gewenst roept de formerende partijen op om het familierecht eindelijk eens te moderniseren.

“Al vijf jaar lang negeert het kabinet de dwingende aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap om lhbt-ouderschap wettelijk goed te regelen.”

Regenboog-gezinnen zitten daardoor nodeloos in onzekerheid en worden bovendien onnodig op kosten gejaagd, stelt de stichting die zich inzet voor LHBTI’ers die een gezin wensen of hebben.

“Waar andere landen de afgelopen decennia roze ouderschap goed hebben geregeld, belemmert de Nederlandse wetgeving ouders en kinderen sterk.”

Belang van het kind

Het is dinsdag 7 december vijf jaar geleden dat de Staatscommissie Herijking Ouderschap het rapport ‘Kind en ouders in de 21ste eeuw’ uitbracht. De commissie onder leiding van Aleid Wolfsen heeft jarenlang diepgravend onderzoek verricht naar hoe juridisch ouderschap beter geregeld kan worden, met name op het gebied van meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap.

Het belang van de kinderen stond daarbij voorop. De commissie concludeerde dat “het personen- en familierecht op fundamentele punten niet meer in overeenstemming is met de maatschappelijke ontwikkelingen en opvattingen” en deed aanbevelingen voor een volledige meerouderschapsregeling en een wettelijke regeling voor draagmoederschap.

Gruwelverhalen

“Het is frustrerend dat de aanbevelingen en concept-wetteksten tot nu toe zijn genegeerd”, zegt Remco Yizhak Cooremans, voorzitter van Meer dan Gewenst. “Dit heeft grote gevolgen voor ouders en kinderen. Wij horen dagelijks gruwelverhalen van gezinnen in onze achterban. Als je als gezin in Nederland niet binnen de striktst mogelijk geïnterpreteerde bureaucratische vakjes past, dan word je automatisch afgewimpeld door ambtenaren voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een burgerservicenummer voor een kind of het regelen van kinderopvangtoeslag. Dan resten alleen dure advocaten om de meest elementaire zaken geregeld te krijgen.”

Meerderheid

Meer dan Gewenst doet dan ook een dringend beroep op onderhandelingspartners VVD, D66, CDA en ChristenUnie. “VVD, D66 én het CDA hebben in maart nog het COC Regenboog Stembusakkoord ondertekend waarin ze beloofden anders ouderschap goed te regelen”, stelt Yizhak Cooremans. “Samen met de andere ondertekenaars vertegenwoordigen zij 109 Kamerzetels. Er is dus geen enkele reden om goede regelgeving nog langer uit te stellen.”

Kwetsende terminologie

“Discussies over wetgeving in Nederland vinden plaats over de hoofden van kinderen en gezinnen,” ervaart Sara Coster, bestuurslid van Meer dan Gewenst. “Politici kennen de feiten uit het echte leven zelden en maken daardoor ondoordachte, onpraktische en onnodige wetgeving“, ziet Coster. “Een voorstel over ‘deelgezag’ voor co-ouders in meeroudergezinnen dat er nu ligt, zal de gezagssituatie alleen maar verder vertroebelen.” Ook wordt regelmatig terminologie gebruikt die voor kinderen én ouders zeer kwetsend is.

“Roze gezinnen zijn heel bewust én verantwoord bezig met gezinsvorming en verdienen echt een betere – gelijkwaardige – behandeling.”

(Bron en afbeelding: Meer Dan Gewenst)Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: