‘Overheden moeten meer doen voor acceptatie van LHBTIQ+’ers’

De overheid is te reactief als het gaat om het welzijn van LHBTIQ+’ers. Dat is één van de bevindingen van Vizier Oost, dat onderzoek deed naar het welzijn van deze groep.

Overheden, maar ook instellingen, zijn vooral bezig met zichtbaarheid en voorlichting, aldus de ondervraagden. En dat is niet voldoende.

In totaal hebben 1649 mensen uit Overijssel en Gelderland de vragenlijst ingevuld. Daarbij werd onderzocht in hoeverre LHBTIQ+’ers zich geaccepteerd en veilig voelen bij onder meer sportverenigingen, geloofsgemeenschappen en familie. Maar ook in hoeverre gemeentebeleid op ze is afgestemd.

Twente scoort beter dan het westen van Overijssel; LHBTIQ+’ers voelen zich in Twente veiliger en vaker geaccepteerd. “Dit kan verschillende oorzaken hebben, waaronder de sterkere rol die religieuze en behoudende normen spelen in de noordelijke en westelijke gebieden”, staat in het onderzoek.

Meer acceptatie

Toch gaat het – gemiddeld genomen – de goede kant op. De acceptatie van niet-standaard seksuele voorkeuren is binnen de meeste gemeenschappen toegenomen. De afgelopen twee jaar zien de ondervraagden ‘eerder een positieve ontwikkeling dan een negatieve’, dertig procent ziet een negatieve ontwikkeling.

Homoseksuele en lesbische respondenten voelen zich het meest geaccepteerd en veilig, bovendien zijn ze gelukkiger. Aseksuele en non-binaire respondenten voelen zich het minst veilig: op werk of school voelen zij zich drieënhalf keer vaker onveilig dan homoseksuele respondenten.

‘Te reactief’

Overheden en instellingen zijn vaak te reactief, staat in het onderzoek. Ja, er hangen vaker regenboogvlaggen voor gebouwen, maar het is niet voldoende. “Het beleid blijft algemeen en is meer een advies dan dat de overheid sturend optreedt.” Het advies: concreet beleid in de publieke ruimte, zoals genderneutrale toiletten.

Ook (sport)instellingen moeten hun steentje bijdragen. “Er is een behoefte aan meer genderneutrale, individuele faciliteiten zoals kleedhokjes en douches. Van sportorganisaties wordt verwacht dat ze niet reactief afwachten tot een incident gemeld wordt, maar zelf een veilig klimaat creëren.”

Religie

Vooral binnen geloofsgemeenschappen is veel terrein te winnen. Van alle onderzochte settings (familie, werk, school en sport) ervaren de ondervraagden de minste acceptatie vanuit geloofsgemeenschappen.

Bij veel respondenten heeft de relatie tussen religie en hun seksuele voorkeur of genderidentiteit een rol gespeeld in het wisselen van geloof. Sommigen lieten het geloof daadoor achter zich. Het gevoel van acceptatie nam de afgelopen jaren af onder LHBTI+’ers binnen dit domein.

Boegbeelden

Boegbeelden of helden van de LHBTIQ+-gemeenschap kunnen ook een rol spelen in acceptatie. “Daar kan de jeugd zich aan optrekken”, staat in het rapport, dat nieuwe voorlichtingscampagnes aanmoedigt. “Vooral op scholen en bij ouders of opvoeders moet het vanzelfsprekend worden dat we er zijn.”

(Bron: RTV Oost)Categorieën:Nieuws, Overijssel

Tags: , , , ,

%d bloggers liken dit: