‘School in Gorinchem bood LHBTI-leerlingen geen veilige plek’

Een onderzoeksrapport naar de reformatorische middelbare school Gomarus in Gorinchem, die in het nieuws kwam omdat leerlingen gedwongen zouden worden uit de kast te komen, wordt nog niet gepubliceerd.

Bij een kort geding dat de school heeft aangespannen werd al wel duidelijk dat de Inspectie van het Onderwijs concludeert dat het Gomarus niet aan de verplichting voldoet om met name LHBTI-leerlingen een veilige omgeving te bieden. Op 7 september doet de rechter uitspraak.

Aanleiding voor het onderzoek van de inspectie is een artikel in NRC, waarin oud-leerlingen vertellen dat ze gedwongen werden voor hun homoseksuele gevoelens uit te komen tegenover hun ouders, terwijl ze daar zelf niet aan toe waren. Gomarus zegt zich niet te herkennen in bepaalde passages in het rapport en vindt dat die een onjuist beeld geven.

De school eist dat het onderzoek pas gepubliceerd mag worden als die passages zijn aangepast. ‘Publicatie is prima, mits het recht doet aan de feiten en de situatie op school’, aldus de advocaat van de school.

De school erkent dat het op bepaalde punten niet goed is gegaan, maar zegt dat de doelstelling altijd is geweest om de veiligheid van leerlingen te waarborgen. Ook zouden er afspraken zijn gemaakt over hoe om te gaan met leerlingen en hun seksuele geaardheid.

De zorg van de inspectie is dat het op het Gomarus misgaat met de zorgplicht. De school was niet of te laat op de hoogte van de in de krant genoemde incidenten en die hebben niet geleid tot een evaluatie van het beleid, stelt de inspectie. Ook is er volgens de inspectie nog steeds geen beleid over seksualiteit en seksuele geaardheid.

‘Het bestuur en de school hebben veel aandacht voor de veiligheid van leerlingen en dat wordt door veel leerlingen onderschreven. Maar het moet meer doen voor leerlingen met een andere seksuele geaardheid’, aldus de landsadvocaat.

(Bron: NOS; foto: Gomarus Scholengemeenschap)Categorieën:Nieuws

%d bloggers liken dit: