Stedenband Kampen met Pápa in Hongarije onder druk

De gemeente Kampen en de werkgroep Kampen/Pápa hebben in een brief aan de ambassade van Hongarije in Den Haag hun afkeur uitgesproken over de onlangs aangenomen Hongaarse anti-LHBTI-wet, die ‘promotie van homoseksualiteit en verandering van sekse’ verbiedt.

Dat bleek dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering, waar de brieven zijn besproken.

De werkgroep schrijft dat ze zich vanuit Kampen, mede dankzij de 30-jarige stedenband tussen Kampen en de Hongaarse stad Pápa, verbonden voelt met Hongarije.

‘Vanuit die verbondenheid doet het pijn om kennis te nemen van de onlangs aangenomen wet met betrekking tot homoseksualiteit en genderverandering. Het is een wet die de Kamper LHTBI gemeenschap diep raakt en kwetst’, aldus de brief.

Kwetsend

‘Het doet pijn en het maakt gevoelens van boosheid los’, schrijft de werkgroep. ‘Wij vinden het erg als mensen door een overheid, die hen bescherming moet bieden, gemarginaliseerd worden.’

Het college van Burgemeester en Wethouders steunt de brief van de werkgroep en verzoekt de ambassadeur van Hongarije om de inhoud onder de aandacht van de Hongaarse regering te brengen.

Koelewijn schrijft namens de gemeente Kampen aan de ambassadeur: ‘Ik vertrouw erop dat de inhoud van de brief en het gesprek ertoe leiden dat in Hongarije mensen ongeacht hun seksuele geaardheid of gender gerespecteerd worden. En dat ze zich beschermd mogen weten door de overheid. Zodat ieder mens kan zijn wie hij of zij is.’

Afwachten

Koelewijn informeerde de raad dat hij inmiddels met de locoburgemeester van Pápa, Tamar Unger, over de kwestie heeft gesproken. Koelewijn vindt het goed om het overleg hierover gaande te houden en heeft de raad toegezegd dat hij zal aandringen op een officiële reactie van het stadsbestuur van Pápa. De raad kiest er voorlopig voor om die gesprekken en ontwikkelingen af te wachten.

Reden dat een motie, van de PvdA in Kampen en Groen Links, voorlopig is aangehouden. De fracties vinden het bestuurlijk overleg onvoldoende en pleiten voor een duidelijk signaal. Ze hadden een motie in voorbereiding, waarin ze het aanhouden van de stedenband met de Hongaarse stad Pápa ter discussie wilden stellen.

De fracties zijn van mening dat de stedenband bestuurlijk alleen kan blijven bestaan als de werkgroep Kampen/Pápa het komend jaar bij alle uitwisselingen en activiteiten expliciet een bijdrage gaat leveren aan de versterking van de rechten van LHBTI’ers in Hongarije.

Afbraak mensenrechten

‘We zijn het als fractie meer dan zat dat de mensenrechten in Hongarije stelselmatig worden afgebroken’, zegt PvdA-fractievoorzitter Manfred Haveman. ‘We vinden het niet langer kies om op bestuurlijk niveau vriendschappelijke relaties te onderhouden. Als de werkgroep er niet binnen een jaar in slaagt om actief voor de rechten van de LHBTI gemeenschap op te komen, moet wat ons betreft de bestuurlijke stedenband verbroken worden.’

De motie is voorlopig aangehouden tot na het zomerreces omdat een meerderheid in de raad op voorspraak van het college de lopende gesprekken met het lokale bestuur van Pápa wil afwachten..

Volgens burgemeester Koelewijn bereik je met het beëindigen van de stedenband niet het gewenste resultaat. Het is volgens hem in deze fase verstandiger om over de kwestie in gesprek te blijven.

(Bron: RTV Oost; screenshot:  gemeenteraadsvergadering Kampen)Categorieën:Nieuws, Overijssel

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: