Schouwen-Duiveland: My little pony schijt regenboogvlaggen

Schouwen-Duiveland moet werk maken van LHBTI-beleid. Daarvoor pleitten zes burgers die de gelegenheid namen om in te spreken tijdens een raadscommissievergadering over het Beleidsplan Diversiteit 2021 – 2024.

Drie jaar geleden nam de gemeenteraad een motie aan om diversiteitbeleid te ontwikkelen met aandacht voor de LHBTI-gemeenschap, die vervolgens met een burgerinitiatief kwam,  waarna met meerdere partijen een plan is opgesteld om invulling te geven aan de uitvoering van de motie.

Dat plan is door het College van Burgemeester en Wethouders terzijde geschoven, omdat het te specifiek op één doelgroep gericht is. Het college legt nu de raad een plan voor dat veel breder gericht is en bijvoorbeeld ook statushouders en inwoners met een koloniaal verleden erin betrekt.

‘Dit is een dikke middelvinger naar de LHBTI-gemeenschap en naar burgerparticipatie op Schouwen-Duiveland’, aldus één van de insprekers.

Het draaide tijdens commissievergadering vooral om het hijsen van de regenboogvlag tijdens coming-out dag. De gemeente Schouwen-Duiveland is de enige gemeente in Zeeland die de vlag niet hijst.

Eén van de insprekers weerlegde de christelijke weerstand tegen het gebruik van het regenboogsymbool anders dan als het verbond tussen god en de mensheid. ‘De regenboog wordt ook gebruikt door My Little Pony. My Little Pony’s schijten regenbogen, excusez le mot. De vredesbeweging gebruikt de regenboog als vlag in haar uitingen. Greenpeace gebruikt de regenboog als symbool. Zijn daar protesten tegen vanuit de christelijke gemeenschap? Welnee.’

De raad stemt 29 april over het beleidsplan.

De vergadering is hier te zien, agendapunt 9 begint op 24:14 minuten.

(Bron: PZC. Roze Golf; foto: screenshot Commissievergadering – Wethouder Smit))Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: