Oproep om verbod op zegenen homorelaties te negeren

Het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores roept bisschoppen en collega-pastores op om het verbod op zegening van gelijkslachtige relaties te negeren. Het werkverband doet dat in een open brief die zondag is verstuurd.

Het Vaticaan kwam eerder deze week met een zogenoemde Responsum ad dubium, een antwoord op een kwestie waarover twijfel bestaat onder priesters en gelovigen, waarin het verbod op het zegenen van relaties tussen personen van hetzelfde geslacht verwoord staat.

In de brief schrijft het werkverband dat het verbod vanuit het Vaticaan ‘volstrekt’ voorbij gaat aan ‘de geleefde zegen die in relatie levende LHBT+ers voor elkaar, voor hun gezinsleden, voor hun omgeving en (geregeld ook nog) voor hun parochie zíjn.’

‘Wat is dit voor kerkelijke overheid? Een verhard hart, ziende blind, een gepleisterd graf, de wet belangrijker achtend dan de mens. Klinkt hier ergens nog het evangelie? En dan nog dúrven beweren dat je niet discrimineert, maar slechts de kerkelijke leer uitlegt. Ja, een leer die geheel is los gezongen van de werkelijkheid. Als de herder zijn schapen niet serieus neemt, kan de herder zelf niet meer serieus genomen worden!’

Het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores verklaart het verbod tot ‘on-evangelie’ en zegt dat de aangesloten leden bereid blijven om de zegen over relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht uit te spreken en roepen collega’s op zich hier bij aan te sluiten.

Bisschop van Antwerpen

Eerder deze week bood de Bisschop van Antwerpen Johan Bonny zijn verontschuldigingen aan voor het standpunt van het Vaticaan.

‘Ik wil mij verontschuldigen tegenover allen voor wie dit pijnlijk en onbegrijpelijk is: gelovige en katholieke geëngageerde homoparen, ouders en grootouders van homoparen, pastorale medewerkers en begeleiders van homoparen’.

(Bron: WKHP, foto: Matthias Lemm)Categorieën:Nieuws

Tags: , , , , ,

%d bloggers liken dit: