Bisschop van Antwerpen zegt sorry over standpunt Vaticaan

‘Ik wil mij verontschuldigen tegenover allen voor wie dit pijnlijk en onbegrijpelijk is: gelovige en katholieke geëngageerde homoparen, ouders en grootouders van homoparen, pastorale medewerkers en begeleiders van homoparen’.

Dat schrijft Bisschop van Antwerpen Johan Bonny in een opiniestuk in de krant De Standaard. ‘Hun pijn om de Kerk is vandaag de mijne.’

Het Vaticaan herhaalde eerder deze week het standpunt dat homoseksuele relaties een ‘zonde’ zijn en geen huwelijkssacramenten mogen ontvangen. Die zouden namelijk voorbehouden zijn aan een ‘onverbrekelijke verbintenis van een man en een vrouw’.

‘Ik ben boos en beschaamd’, zegt Bonny in ‘De ochtend’ op Radio 1.

‘Een leven vastzetten op één aspect en dan zeggen als dat ene niet juist zit, is alles verkeerd? Dat kan niet.’

Vooral het gebruik van het begrip ‘zonde’ valt Bonny zwaar. ‘Uitgerekend dat begrip is in de klassieke katholieke moraaltheorie altijd een begrip geweest waar men heel genuanceerd mee omging. De manier waarop zij daar nu mee omspringen, ligt ver onder dat niveau.’

‘Je moet rekening houden met wie mensen zijn. Om zonde te hebben, moet je doelbewust, wetens en willens, een kwade daad verrichten. Dat is noch de intentie, noch het gevolg van homoseksualiteit. Het gebruik van dat begrip is onze moraaltheorie onwaardig’, aldus Bonny. 

‘Het is ook jammer voor de kerk. Dit antwoord is geen voorbeeld van hoe we samen een weg kunnen afleggen.’

Het standpunt van Bonny wordt gedeeld door de andere bisschoppen, zegt hij in ‘De Ochtend’. Bang voor de reactie uit Rome is hij niet.  ‘Dat zullen we dan nog wel zien. Op bepaalde momenten moet je je verantwoordelijkheid nemen. Ik, als bisschop van Antwerpen, ben verantwoordelijk voor de geloofwaardigheid van het katholieke episcopaat in ons land. In het licht van die verantwoordelijkheid kan ik niet anders dan reageren.’

(Bron en screenshot: VRT)Categorieën:Nieuws

Tags: , , , ,

%d bloggers liken dit: