Asielzoeker in Dronten zit negen dagen eenzaam in de kou

Het COA heeft in Dronten een homoseksuele asielzoeker met een psychische stoornis na negen dagen in de kou te hebben gezeten, een extra deken en een elektrisch kacheltje gegeven.

De man kreeg een zogenoemde time-out-maatregel opgelegd, nadat hij had geklaagd over het homofoob gedrag van een medebewoner.

Meldingen van de asielzoeker en LGBT Asylum Support werden door het COA genegeerd; pas toen LGBT Asylum Support de politie had ingeschakeld, kreeg de man een extra deken en het kacheltje, meldt LGBT Asylum Support, de stichting die homoseksuele asielzoekers bijstaat.

Woedend

In de ruimte in Dronten waarin deze asielzoeker verplicht moet verblijven, werkte de verwarming niet, waardoor de binnentemperatuur nauwelijks 5 graden was. Bovendien is er geen toezicht bij een persoon met een erkende psychische stoornis. Ook is zijn medicatie niet toereikend voor de duur van de opgelegde maatregel.

‘We zijn woedend’, zegt Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support. ‘Het is mensonterend hoe het COA omgaat met een zeer kwetsbare homoseksuele asielzoeker door hem stomweg aan zijn lot over te laten. Alle signalen werden niet opgevolgd. Het COA heeft een zorgplicht die zij niet nakomt. Bovendien is het COA op de hoogte dat hij een psychische stoornis heeft. We hebben daarom opnieuw over deze time-out maatregel de staatssecretaris een brandbrief gestuurd om per direct bij deze man de opgelegde ROV-maatregel (Reglement Onthouding Verstrekkingen) te ontbinden.’

Foltering

De stichting stelt in de brandbrief aan de staatssecretaris dat het handelen van het COA grenst aan foltering door de overheid. Immers is de maatregel door de overheid opgelegd waarbij de time-out in een sobere omgeving plaatsvindt met de bedoeling gedragsverandering bij de overlastgever teweeg te brengen. Echter als die ruimte niet verwarmd wordt terwijl de buitentemperatuur in die periode daalde tot -10º C, de overheid daarvan op de hoogte is maar niets onderneemt, is het de vraag of dit onder zware mishandeling dan wel foltering valt. Immers in het VN verdrag wordt onder foltering verstaan: ‘Foltering is het toebrengen van ernstige lichamelijke of geestelijke pijn door of in opdracht van de overheid met als doel een bekentenis te krijgen of te angst aan te jagen.’

Hoor- en wederhoor

‘Daarnaast blijkt de door het COA opgelegde maatregel op gebrekkige wijze tot stand te zijn gekomen zonder een grondige vorm van hoor- en wederhoor. Het is daarmee tevens de vraag of er sprake is van een overlastgever gezien het COA hierin volledig zelf beslist. Het COA is hierin zowel de rechtsprekende macht én de uitvoerende macht. Dat is onwenselijk’, stelt LGBT Asylum Support in de brandbrief.

Een time-outplek is de meest zware, vrijheidsbeperkende maatregel die het COA kan opleggen aan overlastgevers. Doel van deze isolatie is dat het COA door middel van een sobere opvang een gedragsbeïnvloeding voor elkaar wil krijgen. Dat houdt onder meer in dat er geen contact is met andere bewoners. De asielzoeker zit opgesloten in een ruimte met alleen een bed, tafel, kast. Er is geen tv en één keer per dag wordt er voedsel verstrekt.

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: