Staatssecretaris: publicatie artikel homostel was ‘niet wenselijk’

Het publiceren van een interview met een uitgeprocedeerd homostel, dat asiel had aangevraagd in Nederland, had niet moeten gebeuren.

Verantwoordelijk staatssecretaris Broekers-Knol noemt in een brief aan de Tweede Kamer dat het ‘niet wenselijk is om op deze wijze te publiceren over asielzoekers in een procedure of waarvan de aanvraag is afgewezen.’

Het interview met het stel stond in het blad VreemdelingenVisie, een uitgave van IND, COA en DT&V. Daarin stonden de mannen herkenbaar vermeld met namen, leeftijden en land van herkomst.

De twee zeggen dat ze in de problemen zijn gekomen door het interview. ‘We dachten dat het geanonimiseerd zou verschijnen, of dat we in ieder geval onherkenbaar gemaakt zouden worden’, zei een van hen eerder tegen de NOS. Door artikel zeggen de mannen extra gevaar te lopen als ze terugkeren naar hun land van herkomst.

Wel toestemming

Broekers-Knol schrijft in haar brief aan de Kamer dat de twee wel toestemming gegeven hebben voor de publicatie. Met de foto stemden ze schriftelijk in, met de tekst van het interview alleen mondeling. ‘Gelet daarop kan gesteld worden dat de verleende toestemming niet ondubbelzinnig is’, meent de staatssecretaris. Ook is er nooit gecontroleerd wat de verblijfsstatus van het stel was.

Na het bezwaar van de mannen heeft de redactie van het magazine het artikel offline gehaald. De regels voor interviews met individuele asielzoekers worden aangescherpt.

Ondertussen is er naar aanleiding van het interview bij de Autoriteit Persoonsgegevens een voorlopige melding gedaan van een datalek. Volgens Broekers-Knol biedt zo’n voorlopige melding de mogelijkheid om nader onderzoek te doen naar de gang van zaken.

Procedure

De staatssecretaris gaat niet in op de vraag of de twee nu alsnog in Nederland mogen blijven, omdat ze door het interview meer gevaar lopen.

‘Ik kan niet ingaan op individuele zaken. Wel kan ik u in algemene zin mededelen dat bij de beoordeling van een asielaanvraag alle relevante feiten en omstandigheden betrokken worden, zoals aangedragen door de aanvrager.’

Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support, noemde eerder de publicatie ‘zeer onzorgvuldig’ en diende een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de publicatie.

(Bron: NOS, Brief Staatssecreatris Broekers-Knol; foto: Staatssecretaris Broekers-Knol – Arenda Oomen – Rijksoverheid)Categorieën:Nieuws

Tags: , ,

%d bloggers liken dit: