Preek van bisschop van Passau over het gezin leidt tot ophef

In Beieren is verontwaardiging en onbegrip over de preek van de bisschop van Passau ontstaan. De bisschop preekte op het feest van de Heilige Familie.

Hij bevestigde onder meer het standpunt van de katholieke kerk dat homoseksuelen celibatair moeten leven om vrij van zonde te blijven.

In een open brief veroordeelt de Beierse afdeling van het Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) de uitspraken van de bisschop. ‘Ze kwetsen veel queer mensen in hun recht en behoefte aan acceptatie en vrijheid.’

De preek van bisschop Stefan Oster van 27 december stond in het teken van de vraag of het klassieke gezin – bestaande uit vader, moeder en kind – nog steeds normaal is. Oster beantwoorde de vraag bevestigend en ging vervolgens in op andere manieren van leven, geslacht en seksualiteit.

Hij herhaalde het standpunt van de kerk dat de geaardheid niet het probleem is maar ‘de handeling vanuit deze neiging’.

‘Niet vlekkeloos’

Over mensen die niet het gevoel hebben dat ze tot het ene of het andere geslacht behoren en die daardoor bijna altijd het vermogen missen om zich voort te planten, zei de bisschop dat de schepping ook niet vlekkeloos is. ‘En zo gebeurt het dat er mensen worden geboren die aan een tekort lijden, bijvoorbeeld wanneer iemand blind wordt geboren of met een hartafwijking, of met een andere beperking.’ 

‘Naar mijn mening zijn zulke mensen geen derde geslacht van henzelf. Het zijn eerder mensen die deze toewijzing aan een van de twee seksen eenvoudigweg missen.’ Oster sloot de preek af met de woorden dat God redding voor iedereen wil.

Afstand

De LSVD neemt in de open brief afstand van de uitspraak van de bisschop dat intersekse een ziekte is.

‘Als LSVD Bayern zullen we echter niet stilzwijgend accepteren dat mensen worden gemarginaliseerd, gedegradeerd of gewond vanwege hun seksuele geaardheid of genderidentiteit.’

Eerder besloot de vereniging Equality Oberpfalz de preek van de bisschop van Passau door te sturen naar de federale dienst voor antidiscriminatie. De vereniging kondigde aan dat ze de uitslag van het onderzoek door het antidiscriminatie bureau zouden afwachten en dan bespreken hoe het verder moet.

‘Verzoeningstoon’

Op Facebook betreurt de bisschop de ophef. ‘Sterker nog, de preek op het feest van de Heilige Familie ging over een verzoeningstoon. Ik vind het oprecht jammer dat mensen nu met totaal andere oren horen en zich gekwetst voelen. Ik denk echter nog steeds dat wie de tekst goed leest of hoort, ook de bemiddelingspoging kan zien tussen kerkelijke doctrine en mensen die het om welke reden dan ook niet kunnen of willen delen.

In een reactie op zijn site schrijft de bisschop dat hij graag het gesprek wil aangaan met het LSVB en dat hij vindt dat zijn woorden niet goed begrepen zijn.

(Bron: BR24. LSVD Bayern; foto: Stefan Oster)Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: