Duitse homoseksuele militairen krijgen € 3.000 compensatie

Duitse homoseksuele militairen krijgen een vergoeding voor de geleden schade. Minister van Defensie Kramp-Karrenbauer presenteerde deze week een wet om gediscrimineerde militairen te rehabiliteren.

De Bundeswehr discrimineerde lange tijd homoseksuele soldaten. Pas in 2000 werd het verbod op discriminatie van homoseksuelen bij defensie opgeheven., maar veel soldaten wachten nu twintig jaar later nog steeds op excuses of compensatie.

Homoseksuelen werden gezien als een ‘veiligheidsrisico’ Wie voor zijn geaardheid uitkwam, werd weggestuurd of kon promotie wel vergeten.

Volgens het wetsontwerp dat door het kabinet is aangenomen, moeten gediscrimineerde homoseksuele soldaten worden gerehabiliteerd en financieel worden gecompenseerd met een symbolisch bedrag.

Bovendien voorziet het ontwerp in de vernietiging van de uitspraken van de militaire rechtbanken wegens homoseksuele handelingen met wederzijds goedvinden. Voor elk vernietigd vonnis is 3.000 euro schadevergoeding uitgekeerd worden. Eenzelfde bedrag wordt ook uitgekeerd aan soldaten die vanwege hun seksuele geaardheid zijn ontslagen, geen promotie meer krijgen of niet langer met verantwoordelijke taken zijn belast.

De regel geldt voor soldaten van de Bundeswehr en leden van het voormalige Oost-Duitse Volksleger.

Het ministerie van Defensie schat dat ongeveer duizend getroffen mensen schadevergoeding zullen aanvragen. Het wetsontwerp moet nog door de Bondsdag worden aangenomen.

Eerder dit jaar werd al bekend dat de minister werkte aan een wetsvoorstel.

(Bron: Der Spiegel; foto: Bundesministerium der Verteidigung)Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: