LHBTI-unit azc blijft open na klacht van LGBT Asylum Support

De voorgenomen sluiting van de LHBTI-unit in het azc in Dronten is van de baan na een klacht van LGBT Asylum Support. De stichting die homoseksuele asielzoekers bijstaat, hoorde van een groep lesbische bewoonsters van het azc dat hun unit zou sluiten.

De groep verblijft nu zo’n anderhalf jaar in de speciale unit. De unit zou worden opgeheven vanwege het beperkt aantal opvanggeplaatsten in Dronten. Met de sluiting zou deze speciale unit opengesteld worden voor heteroseksuele asielzoekers, werd hun duidelijk gemaakt.

Daarop diende LGBT Asylum Support een klacht in bij Bureau Veiligheid van het COA .

‘Werkelijk onacceptabel’ volgens Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support. ‘Dit is de tweede maal dat het COA een beschermde LHBTI-unit van de één op de andere dag sluit en een zeer onveilige situatie creëert voor kwetsbare asielzoekers.’

Vogelvrij

‘Inmiddels is dit echt een strijdpunt aan het worden voor het waarborgen van veiligheid van kwetsbare LHBTI-asielzoekers in hun azc. Dit omdat er geen vaststaand beleid is en staatssecretaris Ankie Broekers-Krol de absolute noodzaak telkens niet inziet. Daardoor zijn LHBTI-asielzoekers vogelvrij en is hun positie onzeker in continuering in het verkrijgen van extra bescherming als kwetsbare groep. Als er niet een belangenorganisatie kritiek levert op de sluiting van een LHBTI-unit waar in dit geval kwetsbare lesbische vrouwen worden opgevangen, kunnen ongemerkt heteroseksuele asielzoekers in hun unit geplaatst worden.’

LHBTI-units die opengesteld worden voor heteroseksuele asielzoekers komen volgens de brief van de staatssecretaris aan LGBT Asylum Support van 17 september niet voor. Want deze units zouden nooit exclusief zijn geweest voor LHBTI-asielzoekers. Volgens de staatssecretaris past categoriale opvang voor groepen asielzoekers ook niet in de wijze waarop wij met elkaar samenleven in Nederland en wat geen recht doet aan de positie van deze groepen.

Stil protest

‘We zijn blij dat de sluiting is afgeblazen maar dit moet structureel veranderen’, legt Kortekaas uit die sinds 2016 deze discussie op politiek niveau voert. Dat invoering van LHBTI-units noodzakelijk is, blijkt uit het rapport ‘We feel Unsafe!’, waar 85% van de LHBTI-asielzoekers aangeeft gediscrimineerd te worden in hun azc op basis van seksualiteit. Kortekaas: ‘In onze laatst brief aan de staatssecretaris hebben we dan ook gesteld dat de azc’s die de noodzaak van invoering van LHBTI-units wél inzien, dit gezien moet worden als een stil protest naar een inmiddels achterhaald en falend beleid.’

(Bron: LGBT Asylum Support; foto: archief)Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: