Nederlandse identiteitskaarten zonder geslachtsaanduiding

I

De vermelding van het geslacht verdwijnt van Nederslandse identiteitskaarten. Dat laat minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer weten. In paspoorten blijft ‘man’, ‘vrouw’ of ‘X’ wel staan vanwege Europese regelgeving.

De stap is in lijn met plannen van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die ook emancipatie in haar portefeuille heeft, om onnodige sekseregistratie te beperken.

Volgens Van Engelshoven is uit onderzoek naar de kosten en baten van de aanpassing gebleken dat er geen grote nadelige praktische gevolgen zijn voor organisaties die identiteitskaarten beroepshalve controleren. Wel moeten medewerkers van bijvoorbeeld de politie en de marechaussee worden geïnstrueerd en moet Nederland andere lidstaten informeren over de aanpassingen.

Belangrijke stap

De geslachtsaanduiding wordt per 2024 of 2025 geschrapt, omdat de identiteitskaarten dan sowieso zouden veranderen. De kosten en gevolgen van de verandering zijn mede daardoor beperkt, schrijft de minister.

De minister schreef vorig jaar in een brief aan de Kamer over het belang dat ‘burgers zelf hun identiteit vorm kunnen geven en deze in alle vrijheid en veiligheid kunnen uitdragen’. Het beperken van onnodige geslachtsregistratie is daarbij een ‘belangrijke stap’.

Nederland is niet de eerste EU-lidstaat met een identiteitskaart zonder geslachtsvermelding; op de Duitse ID-kaarten is die al sinds 2013 afwezig.

((Bron: NOS, foto: Rijksoverheid – Arenda Oomen)Categorieën:Nieuws

Tags: , ,

%d bloggers liken dit: