Paus: homoseksuele pastoor Valkering is terecht ontslagen

Pierre Valkering blijft geschorst als pastoor en zijn ontslag bij de Amsterdamse Vredeskerk is definitief. Dat heeft paus Franciscus besloten, meldt het Bisdom Haarlem-Amsterdam. 

De pastoor was vorig jaar in Rome in beroep gegaan tegen deze besluiten van toen­ma­lig bis­schop Jozef Punt.

Valkering kwam in het nieuws na de publicatie van zijn boek dat hij presenteerde na afloop van de vie­ring van zijn 25-jarig pries­ter­feest. In dat boek schrijft Valke­ring dat hij zich niet aan het celi­baat heeft gehou­den, wisselende seksuele contacten had en ook wor­stelde met een pornoversla­ving.

Het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam ontsloeg Valkering omdat hij de celibaatsverplichting had geschonden. Valkering ging daartegen in beroep bij de Congregatie van de Clerus.

In december maakte Valkering bekend dat de Congregatie had geoordeeld dat zijn ontslag onterecht was, omdat er ‘vormfouten’ waren gemaakt.

Zowel de Congregatie als Valkering legden de zaak voor aan paus Franciscus, die nu heeft geoordeeld dat bisschop Punt juist heeft gehandeld.

‘Mgr. Jan Hendriks, die bis­schop Punt is opge­volgd als bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, spreekt graag zijn respect en waar­de­ring uit voor de kwali­teiten van Pierre Valke­ring als mens en als pries­ter. Jan Hendriks hecht er grote waarde aan te blijven streven naar een goede oplos­sing voor Pierre Valke­ring in de hoop dat hij na een periode van be­zin­ning en be­ge­lei­ding, weer als pries­ter werk­zaam kan zijn, op een andere plaats dan in de Vredes­kerk’, aldus de verklaring van het bisdom.

Het bisdom en Valkering gaan binnenkort met elkaar in gesprek.

(Bron: Bisdom Haarlem – Amsterdam, Trouw; foto: screenshot NOS)Categorieën:Nieuws

Tags: , , , ,

%d bloggers liken dit: