Sint-Martinigemeente in Bremen staat pal achter predikant

In Duitsland is een kerkelijke tuchtprocedure in gang gezet tegen predikant Olaf Latzel van de Sint-Martinigemeente in Bremen. Latzel noemde tijdens een huwelijksseminar in oktober 2019 homoseksualiteit in strijd met de goddelijke scheppingsorde.

Ook waarschuwde Latzel voor een ‘homolobby’. Hij verwees naar militante homoactivisten en noemde hen misdadigers. ‘De criminelen rennen overal heen vanaf Christopher Street Day. De hele genderpuinhoop is een aanval op Gods scheppingsorde, is duivels en satanisch.’

Toen zijn uitspraken openbaar werden, ontstond er ophef, waarna Latzel zich verontschuldigde.

De Bremer Evangelische Kerk (BEK), waaronder Sint-Martini valt, besloot tot de tuchtprocedure. De stappen die de leiding van de BEK gaat zetten,hangen af van de vraag wat het openbaar ministerie van Bremen doet met de aangifte die tegen de predikant is gedaan wegens ‘volksopruiing’.

De kerkenraad van Sint-Martini staat volledig achter zijn predikant, blijkt uit een gepubliceerde verklaring op de website van de gemeente.

De kerkenraad heeft scherpe kritiek op de leiding van de BEK en noemt de procedure tegen Latzel een regelrechte aanval op de onbeperkte vrijheid van geloof, geweten en onderwijs, die de gemeenten in de grondwet van de Evangelische Kerk van Bremen is gegarandeerd.

Latzel wordt ondersteund door een online petitie die inmiddels is ondertekend door bijna 17.000 supporters.

De gemeente Sint- Martini is een van de in totaal 61 parochies in de Evangelische Kerk van Bremen, die in totaal meer dan 180.000 leden telt. Sint-Martini is een van de kleinere gemeenschappen met iets minder dan 1.200 leden.

(Bron: Katholisch.de, Sint-Martini.de; foto: Sint-Marini.de)Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: