Onderzoek naar discriminatie van homo’s door de overheid

Hoe zit het met de discriminatie van homoseksuelen door de overheid in de jaren ’50 en ’60? Het Verwey-Jonker Instituut doet daar onderzoek naar in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het COC drong eerder aan op onderzoek. Aanleiding is de vondst in het Stadarchief van Amsterdam van lijsten van ruim 1500 sollicitanten die tussen 1950 en 1958 als ambtenaar zijn afgewezen, vanwege hun geaardheid. Onderzoek moet duidelijk maken hoe structureel dat was.

‘We willen weten of dit ook bij andere gemeenten en bij landelijke overheden is gebeurd’, zegt Marian van der Klein van het Verwey-Jonker Instituut in Trouw.

Eerder deed het Verwey-Jonker Instituut een oproep aan mensen die tussen 1945 en 1971 bij overheden gesolliciteerd hebben en denken dat ze vanwege hun (vermeende) homoseksualiteit niet zijn aangenomen, zich te melden.

Ook oud-ambtenaren die willen vertellen over personeelsbeleid in die jaren worden opgeroepen hun verhaal te doen.

‘De opdracht is breed: is discriminatie bij sollicitaties structureel geweest? Wat gebeurde er met zittend personeel als uitkwam dat ze homo of lesbisch waren? Wat gebeurde er bij een veroordeling voor homoseksualiteit? Er waren regels, maar werd daar overal op dezelfde manier mee omgegaan? De werkcultuur is niet overal hetzelfde.’

Wanneer het onderzoek klaar is, is niet duidelijk.

(Bron: Trouw, Verwey-Jonker Instituut; foto: Stadsarchief)Categorieën:Nieuws

Tags: , ,

%d bloggers liken dit: