LGBT Asylum Support boekt succes in strijd tegen onrecht

Het is LGBT Asylum Support opnieuw gelukt om een asielzoeker vrij te krijgen, waarvan de IND niet wilde aannemen dat hij homoseksueel is. Sandro Kortekaas van stichting LGBT Asylum Support plaatste deze tekst op de Facebookpagina van zijn stichting.

“Vanaf een vrijwel leeg station in Rotterdam, gilde hij het van enthousiasme en blijdschap uit over de telefoon. Hij kon het nog steeds niet geloven en bleef herhalen; ‘Meneer Sandro, vrij. Ik ben vrij, ik ben eindelijk VRIJ’.

O. is een jonge, serieuze man die ik voor het eerst leerde kennen bij Stichting INLIA in Groningen. Een stichting in mijn stad die ongedocumenteerden opvangt.

Uitgeprocedeerd, al op jonge leeftijd als minderjarige afgewezen op volgens de IND vage en summiere antwoorden. #NietGayGenoeg ook al ben je als minderjarige nog lang niet bewust van al je gevoelens. Maar in feite was er door de IND als ook later door de rechter nauwelijks rekening gehouden met zijn referentiekader als jonge, nog onvolwassen persoon die als minderjarige zwaar lichamelijk gefolterd was en daar dagelijks nog de pijn en vernedering van moet ondergaan. Iemand die zich nog steeds schaamt over wat hem was overkomen, processen waar hij als minderjarige geen invloed op had, de schaamte om welke reden hij zijn land had moeten vluchten, zijn niet verwerkte trauma maar daarna ook het misbruik.

Op het moment dat ik hem leerde kennen, had hij onder moeilijke omstandigheden een serieuze relatie wat blijkbaar voor de IND als ook de rechter nog niet voldoende was.

Hij werd opgepakt en belandde in detentie te Rotterdam. Met een inmiddels afgegeven ‘laissez passer’, stond er in feite niets meer in de weg om hem uit te zetten. Ook de procedure over de aanstaande uitzetting, wees de rechter opnieuw zijn verzoek af.

Als laatste optie besloot LGBT Asylum Support een rapport uit te brengen, las in een weekend zijn complete dossier van 409 pagina’s door en bracht een gedegen onderbouwd rapport uit waar wel degelijk tal van waarneembaar processen uit geconcludeerd konden worden. Met dit rapport als nieuw feit kon een herhaalde asielaanvraag vanuit detentie ingezet worden. En ondanks dat de IND moeite heeft om een dergelijk rapport als deskundigenrapport te zien, bleek het voldoende te zijn naast zijn eigen verklaringen om hem vandaag in de verlengde procedure te plaatsen waarmee hij vrij kwam.

Nog onwennig met een dagkaart in zijn hand en de mededeling, je moet maar aan je advocaat vragen waar je naar toe moet, werd hij einde van de middag uit het detentiecentrum gezet.

Zijn vrijheid vandaag – een nieuwe en eerlijke kans om bescherming te krijgen – is als een helder lichtpuntje in een zware storm die over ons heen raast en als een voorbeeld hoe we met oog en begrip voor elkaar met elkaar om moeten gaan.”

Was getekend: Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support.

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)Categorieën:En verder

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: