Canada werkt aan landelijk verbod op ‘genezen’ van homo’s

De Canadese  minister van Justitie heeft een wetsvoorstel ingediend om conversietherapieën te verbieden. Volgens minister David Lametti moeten de therapieën om homo’s te genezen worden verboden omdat die zijn ‘gebaseerd op een leugen’.

Als de wet wordt aangenomen wordt het verboden minderjarigen de therapie te laten ondergaan. Ook wordt het verboden om volwassenen tegen hun wil aan de therapie te onderwerpen. Adverteren om een conversietherapie aan te bieden mag straks ook niet meer in Canada.

Volgens de minister is het wetsvoorstel niet gericht op het verbieden van privégesprekken over seksuele geaardheid of genderidentiteit met leraren, schooladviseurs, geloofsleiders of professionals in de geestelijke gezondheidszorg.

In 2018 schaarden duizenden Canadezen zich achter twee verzoekschriften die opriepen tot een landelijk verbod op conversietherapie, maar de federale regering verwierp het pleidooi destijds.

Vier provincies in Canada – Ontario, Manitoba, Prince Edward Island en Nova Scotia – hebben al stappen ondernomen om conversietherapie binnen hun rechtsgebied te beperken, net als sommige steden.

Wereldwijd worden LHBTI’ers nog steeds onderworpen aan verschillende vormen van conversietherapie, hoewel er wetenschappelijk bewijs is dat dergelijke therapieën schadelijk en ineffectief zijn. Ze zijn verboden in Ecuador en Malta.

Komende zomer stemt het parlement in Duitsland over een wetsontwerp om conversietherapieën te verbieden

In 2018 kondigde het VK plannen aan om voorstellen in te dienen om de conversietherapie te beëindigen, wat het een ‘schadelijke praktijk’ noemde.

In de Verenigde Staten zijn in twintig staten conversietherapieën verboden.

In Nederland pleitte D66 in de Tweede Kamer voor een verbod en werd daarbij gesteund door de vereniging van jeugdartsen. De christelijke partijen, FVD en de PVV stemden toen tegen een verbod.

(Bron: BBC, Roze Golf; foto: Government of Canada))Categorieën:Nieuws

Tags: , ,

%d bloggers liken dit: