Kwart van LHBTI-asielzoekers slachtoffer van geweld in AZC’s

Een kwart van de LHBTI-asielzoekers heeft te maken gehad met gender-gerelateerd geweld in asielzoekerscentra. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Keep It Silent’ van LGBT-Asylum Support.

Ruim 70 procent van de respondenten geeft aan dat na melding van een incident bij het COA er niets gebeurde. Een nog hoger percentage van 80 procent geeft aan dat de maatregelen van het COA geen effect hadden op de daders.

70 procent geeft aan niet door het COA gescheiden te worden van de daders en bijna 60 procent geeft aan dat er geen overplaatsing naar een andere AZC plaatsvond. Daarmee houdt het COA onveilige situaties voor slachtoffers in opvanglocaties in stand.

Verkrachting

Aanleiding voor het onderzoek was een verkrachting in AZC Dronten in mei 2019 waarin een COA-medewerker adviseerde om geen aangifte te doen bij de politie. Ruim zeven maanden later werd alsnog aangifte gedaan, maar na tien maanden is het onderzoek nog steeds niet afgerond.

Ontkrachten

‘De cijfers zijn meer dan schokkend’, verklaart Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support. ‘We wisten al langer dat LHBTI-asielzoekers dagelijks met discriminatie in opvanglocaties te maken hebben, maar tot nu toe was er nog nooit onderzoek naar gedaan. Het COA heeft ondanks jarenlange signalen altijd weten te ontkrachten dat er incidenten plaatsvinden.’

‘Ernstig beeld’

‘Dat is niet alleen onhoudbaar maar ook onbegrijpelijk. De angst bij het overgrote deel van LHBTI-asielzoekers is zéér hoog. Ze vluchten uit landen waar ze niet veilig waren maar komen de personen waarvoor ze gevlucht zijn, opnieuw tegen in hun AZC. Die AZC’s moeten juist veilig zijn en het COA moet die veiligheid aanbieden. Maar uit dit onderzoek komt een volledig ander en zeer ernstig beeld naar voren’

‘Onacceptabel’

‘Ex-staatssecretaris Klaas Dijkhoff gaf in 2016 nog aan dat aparte opvang van LHBTI-asielzoekers niet noodzakelijk is omdat een AZC een afspiegeling moet zijn van onze samenleving. Het zou echter ondenkbaar zijn als dat wat er nu in de AZC gebeurt ook in onze maatschappij zou plaatsvinden. Want dat zou inhouden dat één op de vier LHBTI’ers in Nederland slachtoffer zou zijn van een geweldsdelict. Dat is onacceptabel.’

Tweede Kamer

Het rapport is woensdag naar verantwoordelijk staatssecretaris Ankie Broekers-Knol gestuurd en naar de leden van de commissie Justitie en Veiligheid. Donderdag komt het rapport aan de orde tijdens een debat in de Tweede Kamer

Onder andere de Tweede Kamerleden Attje Kuiken (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) kregen het rapport dinsdag overhandigd door Sandro Kortekaas in aanwezigheid van enkele slachtoffers van geweld binnen AZC’s (foto). Daarna werd het rapport gepresenteerd tijdens een bespreking bij de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR Nederland.

(Bron en foto: LGBT Asylum Support )Categorieën:Nieuws

Tags: , , , , ,

%d bloggers liken dit: