‘Werkwijze IND staat haaks op uitspraken staatssecretaris’

LGBT Asylum Support heeft de staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid een brandbrief gestuurd over het feit dat beleid van de IND en uitspraken van rechters haaks staan op uitspraken van haar voorganger.

In december 2018 schreef toenmalig staatssecretaris Mark Harbers een brief aan de Tweede kamer dat termen als ‘bewustwordingsproces’ en ‘zelfacceptatie’ niet meer gehanteerd worden sinds de  nieuwe werkinstructie voor de IND. Dat gebeurde na kritiek van LGBT Asylum Support.

In de brandbrief die LGBT Asylum Support deze week verstuurde, laat de organisatie zien dat niet alleen de IND nog steeds op deze begrippen toetst (soms op verkapte wijze), maar ook dat rechters in deze lijn meegaan. In de brandbrief wordt daarom de vraag gesteld wie nu daadwerkelijk het beleid bepaalt: de staatssecretaris of de IND?

‘Het is om moedeloos van te worden’, verzucht Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support. ‘In vrijwel alle voornemens en beschikkingen van de IND om asielaanvragen van LHBTI-asielzoekers af te wijzen, zien we dat deze niet conform werkinstructie 2018/9 zijn. We hebben onlangs in een zaak een rapport uitgebracht met ruim dertig punten waarop de IND aantoonbaar onjuist toetst. De rechter heeft dat rapport volledig naast zich neergelegd omdat de asielzoeker volgens de IND geen overtuigende verklaringen afgelegd heeft.’

In de nieuwe werkinstructie is meer ruimte gekomen voor verklaringen van derden die een asielzoeker kan inbrengen. Juist bij twijfel moet de IND deze verklaringen altijd meenemen in de besluitvorming, vindt LGBT Asylum Support. ‘Dat dit vaak niet gebeurt, maakt LHBTI-asielzoekers kansloos. Het beleid is niet eenduidig en de IND en rechters passen dit beleid vaak niet toe of toetsen hierop niet correct. Dat is onacceptabel’, zegt Kortekaas.

Omdat er volgens LGBT Asylum Support sprake is van misleiding van de Tweede Kamer, heeft de organisatie de staatssecretaris verzocht om alle negatieve uitspraken sinds de invoering van werkinstructie 2018/9 opnieuw te laten beoordelen.

(Bron: LGBT Asylum Support; foto: Arenda Oomen – Rijksoverheid )Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: