Verbod op discriminatie vanwege geaardheid stap dichterbij

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het ‘non-discriminatiebeginsel’ in de Grondwet wordt uitgebreid. Er zou aan moeten worden toegevoegd dat ook discriminatie vanwege ‘handicap of seksuele gerichtheid’ niet is toegestaan.

Een initiatiefwet van D66, GroenLinks en PvdA kreeg donderdag in de Tweede Kamer vooral lof.

Het voorstel is al in 2010 ingediend en werd pas nu  voor het eerst behandeld. In artikel 1 van de Grondwet staat nu dat ‘discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan’ .

Betere waarborg

D66, GroenLinks en PvdA vinden dat opname in de Grondwet van de twee andere gronden een betere waarborg biedt dat discriminatie ook vanwege die redenen niet is toegestaan. Volgens hen is het ook een signaal hoe belangrijk dit beginsel is. GroenLinks-Kamerlid Renkema noemde de uitbreiding ‘de vastlegging van iets wat we maatschappelijk met elkaar vinden’.

De regeringspartijen en een groot deel van de oppositie steunen de initiatiefwet, al waren bij de behandeling ook zorgen dat de lijst van gronden waarop niet gediscrimineerd mag worden te lang wordt en dat er later nog allerlei andere verboden aan zullen worden toegevoegd.

Schrappen

De PVV en de SGP zien niets in de initiatiefwet. Volgens die partijen kunnen alle apart genoemde categorieën worden geschrapt, zodat alleen de zinsnede overblijft dat ‘discriminatie op welke grond dan ook niet is toegestaan’.

Als de Tweede Kamer het initiatiefvoorstel aanneemt, betekent dat niet dat de wet een feit is. Ook de Eerste Kamer moet er nog mee akkoord gaan en omdat het om een verandering van de Grondwet gaat, moet het voorstel daarna nóg eens door beide Kamers en dan met een tweederde meerderheid worden aangenomen.

(Bron: NOS)Categorieën:Nieuws

Tags: , , , ,

%d bloggers liken dit: