LGBT Asylum Support: Nederland zet verzwakte activist uit

Nederland heeft een Russische LHBTI-activist uitgezet. De man is opgenomen in een ziekenhuis in Moskou. Dat zegt LGBT Asylum Support die de man bijstond.

Het gaat om een man die getuige is in een onderzoek naar massagraven van LHBTI-personen in Tsjetsjenië, dat wordt uitgevoerd door de The Committee Against Torture (CAT) in samenwerking met het Russian LGBT Network.

De uitgezette man is volgens LGBT Asylum Support de enige overlevende en daarmee sleutelfiguur in een internationaal onderzoek in Tsjetsjenië. Dat wordt bevestigd door het Russian LGBT Network in een brief, die in het bezit van LGBT Asylum Support is.

Haaks

Russian LGBT Network is door de IND afgedaan als een instantie die ‘geen kijk heeft’ op de  asielaanvraag van de nu uitgezette man. Het besluit om hem af te wijzen staat volgens LGBT Asylum Support haaks op de beslissing van Nederland in 2018 om samen met vijftien andere OVSE-lidstaten een groot onafhankelijk internationaal onderzoek naar mensenrechtenschendingen van LHBTI’ers in Tsjetsjenië af te dwingen.

Sinds augustus 2019 onderzocht LGBT Asylum Support de eerdere afwijzing van het asielverzoek van de Russische LHBTI-activist die aan de IND verklaarde over de mensenrechtenschendingen in Tsjetsjenië en de wijze waarop hij informatie vergaard had over massagraven van vermoorde LHBTI-personen.

Bewustwordingsproces

Zijn asielverzoek werd afgewezen omdat de IND concludeerde dat de man geen bewustwordingsproces van zijn biseksuele gevoelens heeft doorgemaakt. Een conclusie die kan worden aangemerkt als stereotypering door de IND en die in strijd is met werkinstructie 2018/9. Sinds deze werkinstructie van kracht is mag de IND geen afwijzingen meer baseren op basis van het al dan niet doormaken van een bewustwordingsproces.

Na zijn afwijzing vluchtte de man naar Spanje en deed zijn verhaal in de media. LGBT Asylum Support vond voldoende bewijs om een herhaalde asielaanvraag in Nederland op te starten. Op de terugreis naar Nederland werd de man in Duitsland opgepakt en overgebracht naar Detentiecentrum Rotterdam. Daar verzwakte zijn gezondheid, maar de man kreeg geen adequate medische hulp.

Vanuit het detentiecentrum deed man zijn herhaalde asielaanvraag maar werd nogmaals door de IND afgewezen. Echter uit onderzoek achteraf, blijkt dat van meet af aan door een vormfout van de IND de man onrechtmatig in detentie verbleef.

Fraude

Uit onderzoek van LGBT Asylum Support blijkt dat het voorlopige besluit om de asielaanvraag van LHBTI-activist wederom af te wijzen, genomen werd terwijl het gehoor nog plaatsvond. Dat is volgens LGBT Asylum Support een ernstige vorm van fraude door de IND. Naar aanleiding van  de constatering van fraude en het op vele punten onzorgvuldige onderzoek door de IND maar ook de onrechtmatige detentiemaatregel, stelde LGBT Asylum Support een rapport van vijf pagina’s samen dat donderdag naar de staatssecretaris en Tweede Kamer is gestuurd.

‘Het is werkelijk ongekend en mensonwaardig’, zegt Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support. ‘Terwijl zijn interview met de IND nog plaatsvond, is er door de IND al een beslissing genomen. De man zocht internationale bescherming in Nederland maar trof een instantie aan die hem tot tweemaal toe afwees. Bovendien had hij niet in detentie moeten verblijven waar hij zelfs twee dagen in isoleercel geplaatst werd.’

Gevaar voor eigen leven

‘Omdat de activist zijn missie belangrijker vindt dan zijn eigen behoefte aan veiligheid, besloot hij vrijwillig zijn tweede asielprocedure in te trekken’, vervolgt Kortekaas. ‘Met gevaar voor eigen leven terugkeren, is voor hem de enige methode om bewijslast openbaar te kunnen maken voor internationaal onderzoek. Nederland had hem echter nooit in verzwakte toestand uit mogen zetten. Dit is in strijd met internationale verdragen over de omgang met vreemdelingen.’

(Bron: LGBT Asylum Support; foto: archief)Categorieën:Nieuws

Tags: , , ,

%d bloggers liken dit: