Islamitisch schoolboek: Allah verafschuwt homoseksualiteit

Op islamitische basisscholen in Nederland wordt kinderen geleerd dat Allah homoseksualiteit verafschuwt, meisjes en jongens mogen elkaar niet aankijken en geen ‘kleding van ongelovigen’ dragen.

De lessen staan in het seksuele voorlichtingsboek Help! Ik word volwassen. Dat melden NRC Handelsblad en Nieuwsuur.

Na vragen van NRC Handelsblad en Nieuwsuur heeft de Islamitische scholenkoepel ISBO, dat het boek heeft ontwikkeld voor de 44 aangesloten basissscholen, een aanvullende lerarenhandleiding opgesteld

Daarin worden tal van passages uit het voorlichtingsboek nader toegelicht. De koepel schrijft dat, ‘na vragen van de media, sommige zinsneden in de boeken multi interpretabel zijn en daardoor anders uitgelegd kunnen worden’.

Verbod

Daarbij gaat het ondermeer om het hoofdstuk dat gaat over homoseksualiteit. Met behulp van een gewelddadige tekst uit de koran leren kinderen dat Allah een compleet volk vernietigde omdat daar homoseksualiteit voorkwam. ‘Op dit verhaal is het verbod in de islam op het hebben van gemeenschap met iemand van hetzelfde geslacht gebaseerd’, aldus het boek.

Ook transgenders komen voor in de methode: ‘een geslachtsverandering is niet toegestaan’ en ‘Allah vervloekt’ jongens die op meisjes willen lijken en andersom.

Geen geweld gebruiken

In de toelichting staat dat deze passages hard kunnen aankomen, Docenten wordt geadviseerd vooral ook aandacht te schenken aan de passage waarin staat dat moslims zelf geen geweld mogen gebruiken tegen homoseksuelen.

De Inspectie van het Onderwijs ziet geen aanleiding tot ingrijpen nadat NRC en Nieuwsuur de desbetreffende passages had voorgelegd. Deze passages zouden niet in strijd zijn met basiswaarden van de democratische rechtsstaat.

‘De inspectie kijkt bij lesmateriaal altijd hoe dat in de context toegepast wordt. Deze voorbeelden geven op zich zelf staand geen aanleiding om te veronderstellen dat er wettelijke grenzen worden overschreden’, zegt de Onderwijsinspectie.

Onacceptabel

LHBTI-belangenvereniging COC noemt de schoolboeken ‘onacceptabel’ en vindt dat de onderwijsinspectie moet ingrijpen.

Het voorlichtingsboek Help! Ik word volwassen werd in 2013 ontwikkeld door de islamitische scholenkoepel ISBO nadat alle scholen werden verplicht aandacht te besteden aan seksuele diversiteit.

(Bron: NOS)Categorieën:Nieuws

Tags: , , , ,

%d bloggers liken dit: